Wat gebeurt er nadat ik een Woo-verzoek heb gedaan?

U dient een Woo-verzoek in bij de overheid. De overheid heeft dan 4 weken de tijd om te reageren. Maar soms duurt het langer. Bijvoorbeeld als het om heel veel informatie gaat. 

De overheid kan u bellen met vragen

Misschien belt de overheid u nog, met vragen over uw verzoek.

Binnen 4 weken antwoord; soms langer

Gewoonlijk krijgt u binnen 4 weken een link naar de gevraagde stukken. De stukken staan vanaf dat moment op een openbare plek op het internet. 

Soms is 4 weken niet genoeg om de informatie bij elkaar te zoeken. De overheid mag er dan 2 weken langer over doen. Als u veel informatie heeft opgevraagd, is 2 weken extra soms ook niet genoeg. In dat geval maakt de organisatie afspraken met u. U kunt dan bijvoorbeeld aangeven welke informatie u als eerste wilt ontvangen.

Deze informatie krijgt u niet

Sommige informatie mag de overheid niet met u delen. Bijvoorbeeld vertrouwelijke of privacygevoelige informatie. Of omdat het de veiligheid van Nederland in gevaar brengt. In die gevallen staat dat in het antwoord op uw Woo-verzoek.

Als de organisatie de gevraagde stukken niet heeft

Heeft de organisatie de stukken niet? Dat kan twee redenen hebben. 

  • De gevraagde stukken zijn bij een andere overheidsorganisatie. Dan wordt uw Woo-verzoek doorgestuurd naar de organisatie die ze wel heeft. U krijgt daarvan bericht.
  • De gevraagde stukken zijn er niet. U krijgt daarvan bericht. 

Bezwaar maken

Bent u het niet eens met het besluit over uw Woo-verzoek? Dan kunt u bezwaar maken.