Wat gebeurt er nadat ik een Woo-verzoek heb gedaan?

U heeft een Woo-verzoek naar de overheid gestuurd. De overheid moet dan binnen 4 weken beslissen of u de informatie krijgt. Maar het kan ook langer duren. Bijvoorbeeld als het om veel informatie of een ingewikkeld verzoek gaat.

De overheid kijkt of ze de gevraagde informatie heeft

Na ontvangst van uw Woo-verzoek, krijgt u een ontvangstbevestiging. De overheidsorganisatie bekijkt daarna of ze de informatie heeft waar u om heeft gevraagd. En of die openbaar gemaakt kan worden. Is dat het geval, dan krijgt u de informatie. Meestal per post of per e-mail. Heeft de organisatie de informatie die u nodig heeft niet? Dan stuurt ze u door naar de organisatie die de informatie wel heeft.

Gesprek met contactpersoon

Soms kan de organisatie de gevraagde informatie niet meteen geven of zijn er vragen over uw Woo-verzoek. Dan kan de Woo-contactpersoon van die organisatie contact met u opnemen voor een gesprek. Daarin bespreekt u samen waar u precies naar op zoek bent. En welke informatie uw vraag het best beantwoordt.

Binnen 4 tot 6 weken antwoord of in overleg

De overheid moet binnen 4 weken antwoord geven op uw Woo-verzoek. Soms lukt dat niet, omdat een verzoek ingewikkeld of groot is. Dan mag de overheid de periode om antwoord te geven met 2 weken verlengen. Als u veel informatie wilt hebben en de 2 extra weken niet genoeg zijn, kan een organisatie afspraken met u maken. U kunt dan bijvoorbeeld vertellen welke informatie u als eerste wilt krijgen.

Sommige informatie mag de overheid niet met u delen

De overheid geeft nooit vertrouwelijke of privacygevoelige informatie. En ook geen informatie die de veiligheid van Nederland in gevaar brengt. Daarnaast kunnen er andere redenen zijn waarom de overheid de informatie niet aan u kan geven. Welke informatie dat is, hangt af van het verzoek. In het antwoord op uw Woo-verzoek krijgt u een uitleg.

Besluit over uw Woo-verzoek

Een organisatie kan per gevonden document 3 besluiten nemen:

  • het document wordt helemaal openbaar gemaakt;
  • het document wordt gedeeltelijk openbaar gemaakt;
  • het document wordt niet openbaar gemaakt.

In het besluit staat per document waarom die keuze is gemaakt.

Bezwaar maken

Bent u het niet eens met het besluit over uw Woo-verzoek? Dan kunt u bezwaar maken.