Lage-inkomensvoordeel (LIV)

Sinds 1 januari 2017 kunnen werkgevers een vergoeding krijgen voor werknemers met een laag inkomen. Dit heet lage-inkomensvoordeel (LIV). De Belastingdienst keert de vergoeding automatisch uit. Dit verlaagt de loonkosten van deze werknemers en stimuleert bedrijven om hen in dienst te houden of te nemen.

Maximale vergoeding loonkosten

De hoogte van het lage-inkomensvoordeel (LIV) kan oplopen tot maximaal €1.000 per werknemer per jaar. Hoeveel het voordeel precies is, hangt af van: 

  • het aantal contracturen inclusief overuren van de werknemer (verloonde uren); 
  • het gemiddelde uurloon (jaarloon gedeeld door het aantal verloonde uren).

Belastingdienst betaalt automatisch uit

De Belastingdienst informeert over de voorwaarden en uitbetaling van het LIV.

Recht op LIV checken en hoogte berekenen

Werkgevers kunnen controleren of zij recht hebben op het LIV via de regelhulp financieel CV. Met de calculator kunnen zij de hoogte van het LIV berekenen.