Lage-inkomensvoordeel (LIV)

Sinds 1 januari 2017 kunnen werkgevers een vergoeding krijgen voor werknemers met een laag inkomen. Dit heet lage-inkomensvoordeel (LIV). De Belastingdienst keert de vergoeding automatisch uit. Dit verlaagt de loonkosten van deze werknemers en stimuleert bedrijven om hen in dienst te houden of te nemen.

Het LIV wordt afgeschaft per 1 januari 2025. In 2025 wordt voor het laatst LIV uitbetaald voor de gewerkte uren in 2024.

Maximale vergoeding loonkosten

De hoogte van het lage-inkomensvoordeel (LIV) kan oplopen tot maximaal € 1.000 per werknemer per jaar. Hoeveel het voordeel precies is, hangt af van: 

  • het aantal contracturen inclusief overuren van de werknemer (verloonde uren); 
  • het gemiddelde uurloon (jaarloon gedeeld door het aantal verloonde uren).

Belastingdienst betaalt automatisch uit

De Belastingdienst informeert over de voorwaarden en uitbetaling van het LIV.

Recht op LIV checken en hoogte berekenen

Werkgevers kunnen controleren of zij recht hebben op het LIV via de regelhulp financieel CV. Met de calculator kunnen zij de hoogte van het LIV berekenen.

Bedragen en belangrijkste voorwaarden LIV

Bedragen en belangrijkste voorwaarden LIV
Jaar Tegemoetkoming per uur Maximale tegemoetkoming per werknemer Uurloongrenzen (als % WML) Uurloongrenzen (bedragen)
2022 € 0,78 € 1.520 100-125% € 10,73 - € 13,43
2023 € 0,49 € 960 100-125% € 12,04 - € 15,06
2024 € 0,49 € 960 100-104% Nog niet bekend
2025 - - - -

Het LIV wordt uitbetaald in het jaar volgend op het jaar waarop het LIV betrekking heeft. Dus het LIV over 2022 wordt uitbetaald in 2023.

Vanaf 1 januari 2024 is de bovengrens van het uurlooncriterium verlaagd van 125% naar 104%.