Tegemoetkoming verhoging minimumjeugdloon (jeugd-LIV)

Sinds 1 januari 2018 kunnen werkgevers een tegemoetkoming krijgen voor jongeren van 18 tot en met 20 jaar. Dit moet bedrijven stimuleren om meer jongeren aan te nemen. De tegemoetkoming compenseert werkgevers voor de verhoging van het minimumjeugdloon.

Let op: het jeugd-LIV is afgeschaft per 1 januari 2024. Vanaf die datum kan een werkgever geen jeugd-LIV meer ontvangen over de gewerkte uren voor werknemers die aan de voorwaarden voldoen. In 2024 vindt nog wel de betaling plaats van het jeugd-LIV over de gewerkte uren in 2023.

Verhoging minimumjeugdloon

Het minimumjeugdloon is per 1 juli 2017 en 1 juli 2019 verhoogd. Werknemers van 18 tot en met 21 jaar zijn daardoor duurder geworden voor werkgevers. Met het jeugd-LIV worden werkgevers gecompenseerd.

Werknemers van 21 en 22 jaar 

21- en 22-jarige werknemers hebben sinds 1 juli 2019 recht op 100% van het minimumloon. Werkgevers kunnen voor 21- en 22-jarige werknemers een tegemoetkoming via het LIV krijgen, als zij aan de voorwaarden voldoen.

Uitbetaling jeugd-LIV

De Belastingdienst betaalt na afloop van het kalenderjaar automatisch uit.