Tegemoetkoming verhoging minimumjeugdloon (jeugd-LIV)

Sinds 1 januari 2018 kunnen werkgevers een tegemoetkoming krijgen voor jongeren van 18 tot en met 20 jaar. Dit moet bedrijven stimuleren om meer jongeren aan te nemen. De tegemoetkoming compenseert werkgevers voor de verhoging van het minimumjeugdloon.

Let op: het jeugd-LIV is afgeschaft per 1 januari 2024. Vanaf die datum kan een werkgever geen jeugd-LIV meer ontvangen over de gewerkte uren voor werknemers die aan de voorwaarden voldoen. In 2024 vindt nog wel de betaling plaats van het jeugd-LIV over de gewerkte uren in 2023.

Vaste minimumjeugdlonen sinds 1 januari 2024

Voor werknemers onder 21 jaar gelden sinds 1 januari 2024 vaste minimumjeugdlonen per uur. Deze minimumjeugduurlonen zijn afgeleid van het wettelijk minimumuurloon. Net als in 2023.

Werknemers vanaf 21 jaar 

Er geldt altijd 1 vast minimumuurloon voor alle werknemers van 21 jaar en ouder. 

Uitbetaling jeugd-LIV

De Belastingdienst betaalt na afloop van het kalenderjaar automatisch uit.