Tegemoetkoming verhoging minimumjeugdloon (jeugd-LIV)

Sinds 1 januari 2018 kunnen werkgevers een tegemoetkoming krijgen voor jongeren van 18 tot en met 21 jaar. Dit moet bedrijven stimuleren om meer jongeren aan te nemen. De tegemoetkoming compenseert werkgevers voor de verhoging van het minimumjeugdloon.

Verhoging minimumjeugdloon

Het minimumjeugdloon is per 1 juli 2017 verhoogd. Werknemers van 18 tot en met 21 jaar zijn daardoor duurder geworden voor werkgevers. Met het jeugd-LIV worden werkgevers gecompenseerd.

Werknemers van 22 jaar 

22-jarige werknemers hebben sinds 1 juli 2017 recht op 100% van het minimumloon. Dat was nu 85%. Werkgevers kunnen voor 22-jarige werknemers een tegemoetkoming via het LIV krijgen.

Uitbetaling jeugd-LIV

De Belastingdienst betaalt na afloop van het kalenderjaar automatisch uit.