Kan ik als werkgever loonkostenvoordeel voor een stagiair aanvragen?

U kunt als werkgever onder bepaalde voorwaarden een loonkostenvoordeel (LKV) krijgen als u een stagiair in dienst neemt. De stagiair moet dan binnen de doelgroep van het loonkostenvoordeel vallen en in het bezit zijn van een doelgroepverklaring. Ook dient de stagiair een stagevergoeding te ontvangen.

Loonkostenvoordeel

Het LKV is een een tegemoetkoming in de loonkosten die u als werkgever kunt aanvragen als u bepaalde groepen mensen in dienst neemt. U krijgt het LKV als u bijvoorbeeld iemand uit de doelgroep banenafspraak een betaalde stage in uw bedrijf laat lopen.

Voorwaarden loonkostenvoordeel

U komt als werkgever in aanmerking voor het LKV als u voldoet aan een aantal voorwaarden:

  • De stagiair valt binnen een van de doelgroepen van het loonkostenvoordeel (bijvoorbeeld mensen met een arbeidsbeperking), en is in het bezit van een doelgroepverklaring.
  • De stagiair ontvangt een stagevergoeding. De werkgever houdt loonheffingen in op de vergoeding en draagt deze af. De stagiair is verzekerd voor de Ziektewet. 

Stagiair vraagt doelgroepverklaring aan

De stagiair vraagt binnen drie maanden na de start van de betaalde stage een doelgroepverklaring aan.

Als de stagiair na de betaalde stage bij u in dienst komt , dan moet hij al in bezit zijn van de doelgroepverklaring. De stagiair kan de verklaring niet pas bij indiensttreding aanvragen.

Geen recht op loonkostenvoordeel bij onbetaalde stage

Als u een onbetaalde stagiair in dienst neemt, dan heeft u geen recht op loonkostenvoordeel. U kunt het LKV aanvragen als de stagiair na de onbetaalde stage bij u in dienst komt en aan alle voorwaarden voldoet.