Advies AR over Voorgenomen oprichting Stichting Delta Climate Center- overleg op grond van artikel 4.7 Comptabiliteitswet 2016

De Algemene Rekenkamer (AR) geeft advies over de oprichting van de Stichting Delta Climate Center (DCC). Het gaat hierbij om een centrum van onderwijs, onderzoek en kennisontwikkeling. Het kenniscentrum bestrijkt het middelbaar beroepsonderwijs (mbo), hoger beroepsonderwijs, wetenschappelijk onderwijs en wetenschappelijk onderzoek.

Advies AR over Voorgenomen oprichting Stichting Delta Climate Center- overleg op grond van artikel 4.7 Comptabiliteitswet 2016