Tweede Kamerbrief over voorhang oprichting stichting Delta Climate Center

Minister Dijkgraaf (OCW) maakt aan de Eerste en Tweede Kamer het voornemen bekend tot oprichting van de Stichting Delta Climate Center (DCC). Het gaat hierbij om een centrum van onderwijs, onderzoek en kennisontwikkeling. Het kenniscentrum bestrijkt het middelbaar beroepsonderwijs (mbo), hoger beroepsonderwijs, wetenschappelijk onderwijs en wetenschappelijk onderzoek. Hij stuurt de 2e conceptversie van de statuten van de stichting (oktober 2023) mee met de Kamerbrief. Ook stuurt hij de adviezen van het ministerie van Financiën en de Algemene Rekenkamer (AR).

Tweede Kamerbrief over voorhang oprichting stichting Delta Climate Center