Beslisnota bij Aanbiedingsbrief en Memorie van Antwoord Verzamelwet SZW 2022

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Aanbiedingsbrief en Memorie van Antwoord Verzamelwet SZW 2022 (PDF | 2 pagina's | 137 kB)