Kabinetsstandpunt internetconsultatie wetgeving

Het kabinet vindt internetconsultatie een nuttig instrument als aanvulling op de reeds bestaande consultatiepraktijk in het wetgevingsproces.

Kabinetsstandpunt internetconsultatie wetgeving (PDF | 19 pagina's | 83 kB)