Wijziging van het Algemeen inkomensbesluit socialezekerheidswetten, het Dagloonbesluit werknemersverzekeringen, en enkele andere besluiten in verband met het arbeidsvoorwaardenbedrag

Besluit wijziging van het Algemeen inkomensbesluit socialezekerheidswetten, het
Dagloonbesluit werknemersverzekeringen, en enkele andere besluiten in verband met
het arbeidsvoorwaardenbedrag.

Wijziging van het Algemeen inkomensbesluit socialezekerheidswetten, het Dagloonbesluit werknemersverzekeringen, en enkele andere besluiten in verband met het arbeidsvoorwaardenbedrag (PDF | 20 pagina's | 373 kB)