Wie helpt mij bij re-integratie?

UWV of gemeenten begeleiden mensen met een uitkering bij hun re-integratie. Mensen zonder uitkering krijgen daarbij hulp van hun gemeente.

Re-integratie als u een uitkering ontvangt

Heeft u een uitkering en zoekt u werk? Dan kan uw gemeente of UWV u daarbij begeleiden. Zo kunt u met behoud van uw uitkering 2 maanden op proef werken als u weinig werkervaring heeft. Of een opleiding volgen als u geen diploma’s heeft.

Uitkering van UWV

Heeft u een uitkering op grond van 1 van de volgende wetten? Dan kan UWV u begeleiden bij het vinden van werk. UWV kan u begeleiden als u een uitkering heeft op grond van de:

 • Regeling werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikten (WGA);
 • Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekeringen (WAO);
 • Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen (WAZ);
 • Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten (Wajong);
 • Wet inkomensvoorziening voor oudere werklozen (IOW);
 • Werkloosheidswet (WW);
 • Ziektewet (ZW).

Uitkering van gemeente

Uw gemeente helpt u om werk te vinden als u een uitkering heeft op grond van de:

 • Participatiewet; 
 • Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ);
 • Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW);
 • Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz);
 • Algemene Nabestaandenwet (Anw).

Re-integratie als u niet werkt en geen uitkering heeft

Heeft u geen uitkering en wilt u (weer) aan het werk? Dan kan uw gemeente u misschien helpen bij uw re-integratie. U schrijft zich dan eerst in als werkzoekende bij UWV. Daarna beoordeelt de gemeente of u inderdaad hulp bij uw re-integratie nodig heeft.

Geen oneerlijke concurrentie met andere werkzoekenden

Uw gemeente beslist zelf op welke manier u begeleiding krijgt bij het vinden van werk. Hierbij moet de gemeente zorgvuldig te werk gaan. Want u mag geen oneerlijke voorrang op andere werkzoekenden krijgen, omdat de gemeente u helpt werk te vinden.

Re-integratie als u werkt

Kunt u door ziekte of een handicap uw werk niet meer doen zoals u dat gewend was? Samen met uw werkgever kunt u zoeken naar een oplossing. Bijvoorbeeld door een traplift of een aangepast toilet te plaatsen. Uw werkgever kan via UWV subsidie krijgen voor het aanpassen van uw werkplek.

Bij UWV kunt u zelf een voorziening aanvragen, bijvoorbeeld een vervoersvoorziening of persoonlijke hulp op de werkplek zoals een jobcoach of een tolk Nederlandse Gebarentaal.

Werkgever is eigen risicodrager

Wordt u arbeidsongeschikt en is uw werkgever een zogenoemde eigenrisicodrager? Dan betaalt hij zelf de kosten van uw uitkering en van uw re-integratie. Een eigenrisicodrager heeft ook de plicht u te begeleiden bij uw re-integratie. Uw werkgever kan u vertellen of hij eigenrisicodrager is of niet.

Voor vragen over uw re-integratie kunt u terecht bij UWV.