Kan ik mij vrijwillig verzekeren voor de WW?

U kunt een vrijwillige WW-verzekering afsluiten als u geen arbeidsovereenkomst heeft of in het buitenland gaat werken. U moet de WW-verzekering bijna altijd combineren met een vrijwillige ziektewetverzekering. Als u in het buitenland verblijft en werkloos wordt, keert UWV de vrijwillige WW-verzekering pas uit na terugkeer in Nederland.

Hoogte verzekerd bedrag

U kunt zelf bepalen welk bedrag u wilt verzekeren. Er is wel een maximum: het verzekerde bedrag mag niet hoger zijn dan het bedrag dat u gemiddeld per dag verdient. Ook mag het  bedrag niet hoger zijn dan het maximumdagloon.

Vanaf uw AOW-leeftijd kunt u geen vrijwillige verzekering meer afsluiten.

Aanvraag vrijwillige verzekering

U vraagt de WW-verzekering aan bij UWV. Dat kan met het aanvraagformulier vrijwillige verzekering binnenland. UWV kan u ook informeren over de voorwaarden voor de vrijwillige verzekering. En bepalen of een vrijwillige verzekering voor u zinvol is.