Kan ik mij vrijwillig verzekeren voor de WW?

In sommige gevallen is het mogelijk vrijwillig een WW-verzekering af te sluiten. Dit kan als u vanwege uw werk niet verplicht verzekerd bent voor de WW. De werkloosheidsverzekering van UWV biedt dan toch een inkomen als u inkomen verliest door werkloosheid. Dat kan bijvoorbeeld als u dienstverlener bent of in het buitenland werkt. In dat laatste geval gelden aanvullende voorwaarden.

Aanvraag vrijwillige verzekering

U vraagt de WW-verzekering aan bij UWV. Dat kan met het aanvraagformulier vrijwillige verzekering binnenland. UWV kan u ook informeren over de voorwaarden voor de vrijwillige verzekering. En bepalen of een vrijwillige verzekering voor u zinvol is.

Vanaf uw AOW-leeftijd kunt u geen vrijwillige verzekering meer afsluiten.