Wat is het sociaal minimum en wat als mijn uitkering lager is?

Het sociaal minimum is het minimale bedrag dat u nodig heeft om in uw levensonderhoud te kunnen voorzien. De overheid heeft hiervoor een normbedrag opgesteld, dat ze ieder half jaar aanpast. Is het totale inkomen van u en uw partner lager dan het normbedrag voor het sociaal minimum? Dan krijgt u mogelijk een toeslag op uw inkomen.

Bedragen sociaal minimum

Het sociaal minimum is meestal even hoog als een bijstandsuitkering. Bekijk de actuele bedragen van het sociaal minimum op de website van UWV.

Let op: als alleenstaande ouder krijgt u de toeslag voor alleenstaanden. Daarnaast heeft u dan nog recht op extra kindgebonden budget.

Kostendelersnorm

De kostendelersnorm gaat ervan uit dat (meerderjarige) mensen die samenwonen, kosten zoals huur, gas, licht en water delen. Dit heeft gevolgen voor de hoogte van de uitkering of toeslag.