Categorieplan ICT-professionals Rijk

De Rijksoverheid heeft veel externe ICT-professionals nodig, als tijdelijke vervanging of aanvulling op haar eigen capaciteit. In het categorieplan ICT-professionals is de inkoopstrategie van de Rijksoverheid uitgewerkt die gevolgd wordt om te komen tot afspraken met bedrijven die deze externe i-capaciteit, kennis en kunde kunnen leveren. Ook zijn ambities uitgewerkt om deze samenwerking beter te benutten en maatschappelijke waarde te leveren, conform de rijksbrede strategie Inkopen met Impact.

Categorieplan ICT-professionals Rijk (PDF | 86 pagina's | 1,7 MB)

Presentatie Categorieplan ICT-professionals (PDF | 86 pagina's | 1,5 MB)

Vragen over Categorieplan ICT-professionals Rijk

Bij vragen over het categorieplan kunt u via de e-mail contact opnemen met Inkoop Uitvoeringscentrum EZK (IUC EZK).