Categorieplan Beveiliging & Bedrijfshulpverlening

In het Categorieplan Beveiliging en BHV worden de actuele stand van zaken en de te volgen koers voor de komende jaren uiteengezet.

Categorieplan Beveiliging & Bedrijfshulpverlening (PDF | 68 pagina's | 746 kB)

Vragen over het categorieplan?

Bij vragen over het Categorieplan Beveiliging & Bedrijfshulpverlening kunt u via de e-mail contact opnemen met SSCDJI_IUC_Beveiliging_BHV@dji.minjus.nl