Categorie Gerechtsdeurwaarders

De categorie Gerechtsdeurwaarders regelt de inning van nationale en internationale schulden aan rijksoverheidspartijen.

Categorie in het kort

In het categorieplan Gerechtsdeurwaarders staat de actuele stand van zaken en koers voor de komende jaren. Deze koers is hoe het Rijk doelen op het gebied van duurzaamheid (Sustainable Development Goals (SDG’s)) wil bereiken. Hiermee wil de categorie klanten helpen hun problemen met schulden op te lossen.  Door werk te maken van de zorgplicht voor burgers met professioneel opdrachtgeverschap voor de markt. Daarbij wil de categoriemanager de markt helpen door het ontwikkelen van internationale inning.

Wat betekent inkopen met impact voor deze categorie?

Inkopen met impact is dé standaard voor duurzaam, sociaal en innovatief inkopen bij het Rijk. Bij de inkoop door de categorie connectiviteit is het realiseren van dit kabinetsbeleid de belangrijkste doelstelling.

Voor dit categorieplan betekent dit dat marktpartijen bij aanbestedingen moeten inzetten op onder andere:

  • realiseren van maatschappelijk verantwoord innen van openstaande gelden. Het gaat hier om het verbeteren van betaalgedrag en verminderen van (problematische) schulden van klanten;
  • verbeteren van ketenmanagement: van ontstaan tot oplossen van schulden.

Producten en diensten in het categorieplan

Hieronder staan voorbeelden van producten en diensten die onder de categorie Gerechtsdeurwaarders vallen:

  • incassodiensten
  • gerechtsdeurwaardersdiensten

Open informatie over de inkoopcategorie

Categorieplan

In het categorieplan Gerechtsdeurwaarders staat de onderbouwde wijze waarop de categoriemanager het kabinetsbeleid Inkopen met Impact voor deze categorie wil realiseren. Dit plan is nu nog onderwerp van besluitvorming binnen het Rijk en wordt in het voorjaar van 2023 openbaar.

Geplande aanbestedingen kunnen al in de Rijksaanbestedingskalender staan, ook al is er nog geen definitief, vastgesteld plan.

Marktconsultaties

Categoriemanagers raadplegen vaak de markt voorafgaand aan een aanbesteding of los daarvan. De meeste marktconsultaties vindt u op TenderNed Aankondigingen - TenderNed. Kies hiervoor als publicatietype ‘marktconsultatie’. 

Aanbestedingskalender

Wilt u weten welke aanbestedingen voortkomen uit het categorieplan en binnenkort starten? Bekijk dan de Rijksaanbestedingskalender. De gegevens in deze kalender worden elk kwartaal geüpdatet.

Lopende contracten

Wilt u inzicht in de aard en duur van lopende contracten, bekijk dan het overzicht van Rijkscontracten (het overzicht wordt iedere drie maanden ververst (maart, juni, september en december).

Uitgaven aan Rijksinkoop (spend data)

De Rijksoverheid maakt jaarlijks de rijksuitgaven voor de inkoop van producten en diensten openbaar. Deze datasets op de website overheid.nl geven (per jaar, per ministerie en per inkoopdomein) inzicht in de gecontracteerde leveranciers en de inkoopuitgaven per leverancier. Over alle jaren heen kan worden nagegaan hoe het leveranciersbestand wijzigt. Zo is zichtbaar welke diensten en producten het Rijk nodig heeft, welke leveranciers daarvoor zijn gecontracteerd, en hoeveel hieraan in het betreffende jaar wordt uitgegeven. Als u de link datasets activeert dan verschijnt het overzicht met datasets. Door daarna op de betreffende dataset te klikken opent u het bestand.

Niet alle uitgaven zijn in de datasets opgenomen en de namen van sommige leveranciers zijn anoniem gemaakt. Zoals het borgen van de staatsveiligheid en de bescherming van bedrijfsvertrouwelijke gegevens. Dit is volgens de Wet open overheid (Woo).

Contact

Heeft u nog andere vragen of wilt u in gesprek, neem dan contact op met categoriemanager Egbert Urff (e.urff@cjib.nl) of strategisch contractmanager Alma Voerman (a.voerman@cjib.nl).