Categorie Laboratorium

De categorie Laboratorium regelt de inkoop van aanbestedingen voor materie (artikelen, apparatuur) en diensten voor laboratoria.

Categorie Laboratorium in het kort

In het categorieplan Laboratorium staat de actuele stand van zaken en koers voor de komende jaren. Deze koers is hoe het Rijk doelen op het gebied van duurzaamheid (Sustainable Development Goals (SDG’s)) wil bereiken.

De belangrijkste uitgangspunten van de categorie zijn:

 • een gewaardeerde en vertrouwde adviseur zijn (trusted advisor) voor opdrachtgevers;
 • een scherpe afweging tussen doelmatigheid en rechtmatigheid met behoud van gewenste kwaliteit (maximal value for tax payers money);
 • heldere procedures voor dienstverlening.

Wat betekent inkopen met impact voor deze categorie?

Inkopen met impact is dé standaard voor duurzaam, sociaal en innovatief inkopen bij het Rijk. Bij de inkoop  voor laboratoria is het realiseren van dit kabinetsbeleid de belangrijkste doelstelling.

Voor dit categorieplan betekent dit dat marktpartijen bij aanbestedingen moeten inzetten op onder andere:

 • opvolgen van eisen of gunningscriteria voor maatschappelijk verantwoorde inkoop;
 • toepassen van social return. Social return is een aanpak om meer werkgelegenheid te creëren voor mensen met een grote(re) afstand tot de arbeidsmarkt. Lees meer over social return op de website Maatwerkvoormensen.nl;
 • navolgen van Internationale Sociale Voorwaarden. Met het toepassen van Internationale Sociale Voorwaarden (ISV) wil de Rijksoverheid misstanden op het gebied van arbeidsomstandigheden, mensenrechten en milieu in de toeleveringsketen voorkomen en aanpakken.

Producten en diensten in de categorie

Hieronder staan voorbeelden van producten en diensten die onder de categorie Laboratorium vallen:

 • chemicaliën
 • (biologische) reagentia
 • laboratoriumartikelen (disposables, gebruiks- en verbruiksmaterialen)
 • gassen
 • algemene apparatuur
 • analyse-apparatuur
 • onderhoud
 • kalibratie
 • uitbesteding van analyses.

Open informatie over de inkoopcategorie

Categorieplan

In het categorieplan Laboratorium staat de onderbouwde wijze waarop de categoriemanager het kabinetsbeleid Inkopen met Impact voor deze categorie wil realiseren. 

Marktconsultaties

Categoriemanagers raadplegen vaak de markt voorafgaand aan een aanbesteding of los daarvan. De meeste marktconsultaties vindt u op TenderNed Aankondigingen - TenderNed. Kies hiervoor als publicatietype ‘marktconsultatie’.

Aanbestedingskalender

Wilt u weten welke aanbestedingen voortkomen uit het categorieplan en binnenkort starten? Bekijk dan de Rijksaanbestedingskalender. De gegevens in deze kalender worden elk kwartaal geüpdatet.

Lopende contracten

Wilt u inzicht in de aard en duur van lopende contracten, bekijk dan het overzicht van Rijkscontracten (het overzicht wordt iedere drie maanden ververst (maart, juni, september en december).

Uitgaven aan Rijksinkoop (spend data)

De Rijksoverheid maakt jaarlijks de rijksuitgaven voor de inkoop van producten en diensten openbaar. Deze datasets op de website overheid.nl geven (per jaar, per ministerie en per inkoopdomein) inzicht in de gecontracteerde leveranciers en de inkoopuitgaven per leverancier. Over alle jaren heen kan worden nagegaan hoe het leveranciersbestand wijzigt. Zo is zichtbaar welke diensten en producten het Rijk nodig heeft, welke leveranciers daarvoor zijn gecontracteerd, en hoeveel hieraan in het betreffende jaar wordt uitgegeven. Als u de link datasets activeert dan verschijnt het overzicht met datasets. Door daarna op de betreffende dataset te klikken opent u het bestand.

Niet alle uitgaven zijn in de datasets opgenomen en de namen van sommige leveranciers zijn anoniem gemaakt. Zoals het borgen van de staatsveiligheid en de bescherming van bedrijfsvertrouwelijke gegevens. Dit is volgens de Wet open overheid (Woo).

Contact

Heeft u vragen of wilt u in gesprek, neem dan contact op met info@categorielab.nl.