Categorie Schoonmaak

De categorie Schoonmaak regelt de inkoop van schoonmaakonderhoud, glasbewassing, plaagdiermanagement, kwaliteitsinspectie en sanitaire benodigdheden.

Categorie Schoonmaak in het kort

In het (toekomstige) categorieplan Schoonmaak staat de actuele stand van zaken en koers voor de komende jaren. Deze koers is hoe het Rijk als inkoper doelen op het gebied van duurzaamheid (Sustainable Development Goals (SDG’s) wil bereiken. De categorie Schoonmaak draagt bij aan een goede werkomgeving voor rijksambtenaren en medewerkers van dienstverleners en leveranciers. Daartoe werkt de categorie met langlopende (8 jaar) contracten met het Rijk.

Wat betekent inkopen met impact voor deze categorie?

Inkopen met impact is dé standaard voor duurzaam, sociaal en innovatief inkopen bij het Rijk. Bij de inkoop van schoonmaak is het realiseren van dit kabinetsbeleid de belangrijkste doelstelling.

Voor dit categorieplan betekent dit dat marktpartijen bij aanbestedingen moeten inzetten op onder andere:

 • naleven van de Code Verantwoordelijk Marktgedrag Schoonmaak;
 • creëren van meer banen of werk voor mensen met een grote(re) afstand tot de arbeidsmarkt (social return);
 • aanbieden van trainingen, zodat personeel de juiste kennis heeft om met veranderingen te kunnen omgaan binnen de organisatie, arbeidsmarkt en hun carrière (duurzame inzetbaarheid);
 • verminderen van (rest)afval en waterverspilling;
 • gebruiken van gerecyclede grondstoffen, bijvoorbeeld voor papier voor toiletrollen;
 • vervoeren van mensen, middelen en materialen slimmer maken zodat dit minder CO2 uitstoot veroorzaakt.

Producten en diensten in de categorie

Hieronder staan voorbeelden van producten en diensten die onder de categorie Schoonmaak vallen:

 • schoonmaakonderhoud
 • glasbewassing
 • specialistisch vloeronderhoud
 • schoonmaakacties bij calamiteiten
 • dieptereiniging horecaruimten
 • sanitaire benodigdheden (supplies)
 • plaagdiermanagement
 • kwaliteitsinspectie
 • materialen, middelen en machines voor het algemeen schoonmaakonderhoud
  (voor de Rijksschoonmaakorganisatie (RSO).

Artikel: Een toiletbezoek als bijdrage aan een duurzame wereld

In 2020 sloot de categorie schoonmaak Rijk namens de Rijksschoonmaak Organisatie nieuwe contracten voor sanitaire benodigdheden (supplies). Door de aanbesteding op te splitsen konden ook mkb-bedrijven die geen totaaloplossing bieden zich inschrijven. Lees meer over de contracten voor sanitaire suppliesop de website Denkdoeduurzaam.nl.

Open informatie over de categorie

Categorieplan

In het categorieplan Schoonmaak staat de onderbouwde wijze waarop de categorie het kabinetsbeleid Inkopen met Impact voor deze categorie wil realiseren. Dit plan is nu nog onderwerp van besluitvorming binnen het Rijk en wordt in 2024 openbaar.

Geplande aanbestedingen kunnen al in de Rijksaanbestedingskalender staan, ook al is er nog geen definitief, vastgesteld plan.

Marktconsultaties

De categorie raadpleegt altijd de markt voorafgaand aan een aanbesteding of los daarvan. De meeste marktconsultaties vindt u op TenderNed Aankondigingen - TenderNed. Kies hiervoor als publicatietype ‘marktconsultatie’.

Aanbestedingskalender

Wilt u weten welke aanbestedingen voortkomen uit het categorieplan en binnenkort starten? Bekijk dan de Rijksaanbestedingskalender. De gegevens in deze kalender worden elk kwartaal geüpdatet.

Lopende contracten

Wilt u inzicht in de aard en duur van lopende contracten, bekijk dan het overzicht van Rijkscontracten. Het overzicht wordt iedere drie maanden ververst (maart, juni, september en december).

Uitgaven aan Rijksinkoop (spend data)

De Rijksoverheid maakt jaarlijks de rijksuitgaven voor de inkoop van producten en diensten openbaar. Deze datasets op de website overheid.nl geven (per jaar, per ministerie en per inkoopdomein) inzicht in de gecontracteerde leveranciers en de inkoopuitgaven per leverancier. Over alle jaren heen kan worden nagegaan hoe het leveranciersbestand wijzigt. Zo is zichtbaar welke diensten en producten het Rijk nodig heeft, welke leveranciers daarvoor zijn gecontracteerd, en hoeveel hieraan in het betreffende jaar wordt uitgegeven. Als u de link datasets activeert dan verschijnt het overzicht met datasets. Door daarna op de betreffende dataset te klikken opent u het bestand.

Niet alle uitgaven zijn in de datasets opgenomen en de namen van sommige leveranciers zijn anoniem gemaakt. Zoals het borgen van de staatsveiligheid en de bescherming van bedrijfsvertrouwelijke gegevens. Dit is volgens de Wet open overheid (Woo).

Contact

Heeft u vragen of wilt u in gesprek? Neem contact op via e-mail: cmschoonmaak@minszw.nl.