Categorie Vervoer en Verblijf

De categorie Vervoer en Verblijf regelt de inkoop van binnenlandse reizen met het openbaar vervoer (ov), inclusief aanvullende faciliteiten.

Categorie Vervoer en Verblijf in het kort

In het (toekomstige) categorieplan vervoer en Verblijf staat de actuele stand van zaken en koers voor de komende jaren. Deze koers is hoe het Rijk doelen op het gebied van duurzaamheid (Sustainable Development Goals (SDG’s) wil bereiken. Door als opdrachtgever in te kopen met impact. Met het ontsluiten van zero-emissie-taxivervoer laat de categoriemanager zien dat Inkopen met Impact écht mogelijk is.

Wat betekent inkopen met impact voor deze categorie?

Inkopen met impact is dé standaard voor duurzaam, sociaal en innovatief inkopen bij het Rijk. Bij de inkoop van vervoer en verblijf is het realiseren van dit kabinetsbeleid de belangrijkste doelstelling.

Voor dit categorieplan betekent dit dat marktpartijen bij aanbestedingen moeten inzetten op onder andere:

 • behalen van de Klimaatakkoord-doelstellingen: de producten en diensten dragen bij aan de CO₂-doelstellingen van het Rijk;
 • ontsluiten van het binnenlandse ov met een nieuwe generatie mobiliteitsoplossingen;
 • verhogen van het percentage zero-emissie-taxiritten tot 100% in 2028.

Producten en diensten in het categorieplan

Hieronder staan voorbeelden van producten en diensten die onder de categorie Vervoer en Verblijf vallen:

 • binnenlandse reizen met ov inclusief aanvullende faciliteiten zoals: P&R, OV-fiets en deelauto’s
 • binnenlandse reizen met taxivervoer
 • binnenlandse reizen met busvervoer
 • binnenlandse reizen met directievervoer
 • hotels binnenland
 • hotels buitenland
 • vliegtickets
 • CO₂-compensatie van dienstreizen per vliegtuig
 • vergaderaccommodaties
 • buitenlandse reizen (vliegtickets, hotelovernachtingen, trein, autohuur)
 • (lease)fietsen.

Daarnaast onderzoekt de categorie nieuwe oplossingen op het gebied van:

 • mobility as a Service (MaaS)
 • duurzaam reizen
 • hybride vergaderen en flexibele werkplekoplossingen

Artikel: Vervoer en verblijf vermindert vervuiling

Door innovatie te combineren met duurzaam inkopen, weet de inkoopcategorie Vervoer en Verblijf veel te bereiken op het gebied van duurzaamheid.  Maurice Boiloie, categoriemanager Vervoer en Verblijf, vertelt over de nieuwste ontwikkelingen. “We kunnen van alles faciliteren, maar uiteindelijk valt of staat verduurzaming bij het gedrag van de eindgebruiker.” Lees het artikel 'Vervoer en verblijf vermindert vervuiling' op de website Denkdoeduurzaam.nl

Open informatie over de inkoopcategorie

Categorieplan

In het categorieplan Vervoer en Verblijf staat de onderbouwde wijze waarop de categoriemanager het kabinetsbeleid Inkopen met Impact voor deze categorie wil realiseren. Dit plan is nu nog onderwerp van besluitvorming binnen het Rijk en wordt in het voorjaar van 2023 openbaar.

Geplande aanbestedingen kunnen al in de Rijksaanbestedingskalender staan, ook al is er nog geen definitief, vastgesteld plan.

Marktconsultaties

Categoriemanagers raadplegen vaak de markt voorafgaand aan een aanbesteding of los daarvan. De meeste marktconsultaties vindt u op TenderNed Aankondigingen - TenderNed. Kies hiervoor als publicatietype ‘marktconsultatie’.

Aanbestedingskalender

Wilt u weten welke aanbestedingen voortkomen uit het categorieplan en binnenkort starten? Bekijk dan de Rijksaanbestedingskalender. De gegevens in deze kalender worden elk kwartaal geüpdatet.

Lopende contracten

Wilt u inzicht in de aard en duur van lopende contracten, bekijk dan het overzicht van Rijkscontracten (het overzicht wordt iedere drie maanden ververst (maart, juni, september en december).

Uitgaven aan Rijksinkoop (spend data)

De Rijksoverheid maakt jaarlijks de rijksuitgaven voor de inkoop van producten en diensten openbaar. Deze datasets op de website overheid.nl geven (per jaar, per ministerie en per inkoopdomein) inzicht in de gecontracteerde leveranciers en de inkoopuitgaven per leverancier. Over alle jaren heen kan worden nagegaan hoe het leveranciersbestand wijzigt. Zo is zichtbaar welke diensten en producten het Rijk nodig heeft, welke leveranciers daarvoor zijn gecontracteerd, en hoeveel hieraan in het betreffende jaar wordt uitgegeven. Als u de link datasets activeert dan verschijnt het overzicht met datasets. Door daarna op de betreffende dataset te klikken opent u het bestand.

Niet alle uitgaven zijn in de datasets opgenomen en de namen van sommige leveranciers zijn anoniem gemaakt. Zoals het borgen van de staatsveiligheid en de bescherming van bedrijfsvertrouwelijke gegevens. Dit is volgens de Wet open overheid (Woo).

Contact

Heeft u vragen, wilt u meer informatie of wilt u in gesprek, neem dan contact op via e-mailadres: categorie.vervoer@rijksoverheid.nl.