Categorie Vervoer en Verblijf

De categorie Vervoer en Verblijf regelt de inkoop van binnenlandse en internationale reizen met het openbaar vervoer (ov), inclusief aanvullende faciliteiten en verblijfslocaties.

Categorie Vervoer en Verblijf in het kort

In het categorieplan Vervoer en Verblijf staat de actuele stand van zaken en koers voor de komende jaren. Deze koers is hoe het Rijk als inkoper doelen op het gebied van duurzaamheid (Sustainable Development Goals (SDG’s) wil bereiken. De categorie zet in op vermindering van CO2 bij reizen. De oplossingen die de categorie aanbiedt helpen eindgebruikers om duurzame keuzes te maken. Bijvoorbeeld als zij een reis, hotel of een locatie voor een bijeenkomst plannen of boeken.

Wat betekent inkopen met impact voor deze categorie?

Inkopen met impact is dé standaard voor duurzaam, sociaal en innovatief inkopen bij het Rijk. Bij de inkoop van vervoer en verblijf is het realiseren van dit kabinetsbeleid de belangrijkste doelstelling.

Voor dit categorieplan betekent dit dat marktpartijen bij aanbestedingen moeten inzetten op onder andere:

 • behalen van de Klimaatakkoord-doelstellingen: de producten en diensten dragen bij aan de CO₂-doelstellingen van het Rijk;
 • ontsluiten van oplossingen voor reizen en verblijven via slimme technologie. Hiermee kan de eindgebruiker gemakkelijker (duurzame) keuzes maken;
 • duurzame kerosine programma's (luchtvaart)

Producten en diensten in het categorieplan

Hieronder staan voorbeelden van producten en diensten die onder de categorie Vervoer en Verblijf vallen:

 • binnenlandse reizen met ov inclusief aanvullende faciliteiten zoals OV-fietsen en deelauto’s
 • taxi-, directie- en busvervoer
 • (lease) fietsen
 • hotels binnenland
 • vergaderaccommodaties, vergaderhubs en externe weerkplekruimten
 • buitenlandse reizen (trein- en vliegtickets, hotelovernachtingen, autohuur)
 • duurzame kerosine en CO₂-compensatie van dienstreizen per vliegtuig

Daarnaast onderzoekt de categorie nieuwe oplossingen op het gebied van:

 • mobility as a Service (MaaS)
 • duurzaam reizen

Artikel: Vervoer en verblijf vermindert vervuiling

Door innovatie te combineren met duurzaam inkopen, weet de inkoopcategorie Vervoer en Verblijf veel te bereiken op het gebied van duurzaamheid.  Maurice Boiloie, categoriemanager Vervoer en Verblijf, vertelt over de nieuwste ontwikkelingen. “We kunnen van alles faciliteren, maar uiteindelijk valt of staat verduurzaming bij het gedrag van de eindgebruiker.” Lees het artikel 'Vervoer en verblijf vermindert vervuiling' op de website Denkdoeduurzaam.nl

Open informatie over de inkoopcategorie

Categorieplan

In het categorieplan Vervoer en Verblijf staat de onderbouwde wijze waarop de categorie het kabinetsbeleid Inkopen met Impact voor deze categorie wil realiseren.

Marktconsultaties

De categorie raadpleegt altijd de markt voorafgaand aan een aanbesteding of los daarvan. De meeste marktconsultaties vindt u op TenderNed Aankondigingen - TenderNed. Kies hiervoor als publicatietype ‘marktconsultatie’.

Aanbestedingskalender

Wilt u weten welke aanbestedingen voortkomen uit het categorieplan en binnenkort starten? Bekijk dan de Rijksaanbestedingskalender. De gegevens in deze kalender worden elk kwartaal geüpdatet.

Lopende contracten

Wilt u inzicht in de aard en duur van lopende contracten, bekijk dan het overzicht van Rijkscontracten. Het overzicht wordt iedere drie maanden ververst (maart, juni, september en december).

Uitgaven aan Rijksinkoop (spend data)

De Rijksoverheid maakt jaarlijks de rijksuitgaven voor de inkoop van producten en diensten openbaar. Deze datasets op de website overheid.nl geven (per jaar, per ministerie en per inkoopdomein) inzicht in de gecontracteerde leveranciers en de inkoopuitgaven per leverancier. Over alle jaren heen kan worden nagegaan hoe het leveranciersbestand wijzigt. Zo is zichtbaar welke diensten en producten het Rijk nodig heeft, welke leveranciers daarvoor zijn gecontracteerd, en hoeveel hieraan in het betreffende jaar wordt uitgegeven. Als u de link datasets activeert dan verschijnt het overzicht met datasets. Door daarna op de betreffende dataset te klikken opent u het bestand.

Niet alle uitgaven zijn in de datasets opgenomen en de namen van sommige leveranciers zijn anoniem gemaakt. Zoals het borgen van de staatsveiligheid en de bescherming van bedrijfsvertrouwelijke gegevens. Dit is volgens de Wet open overheid (Woo).

Contact

Heeft u vragen, wilt u meer informatie of wilt u in gesprek? Neem contact op via e-mailadres: categorie.vervoer@rijksoverheid.nl.

(In Den Haag komt een tram aanrijden. Drie pinnen op een witte lijn duiden de steden Den Haag, Rotterdam en Parijs aan. Maurice Boiloie:)

LEVENDIGE MUZIEK

MAURICE BOILOIE: De Rijksoverheid is de grootste opdrachtgever in Nederland
als het gaat om reizen.
Daarom hebben wij ook een hele grote CO2-footprint,
die willen we naar beneden brengen.
We hebben doelstellingen bepaald voor 2030 en 2050.
Enerzijds kunnen we natuurlijk heel veel slimme dingen inkopen,
maar het is ook belangrijk
dat de eindgebruiker zelf ook bewust is van z'n gedrag
en dat hij daar ook in gaat meehelpen.
PAUL HEEMSKERK: Wie er allemaal reizen binnen de Rijksoverheid,
dat zijn alle collega's die werkzaam zijn op de ministeries,
maar ook alle collega's die werkzaam zijn op de ambassades en consulaten-generaal.
Het gaat om dienstreizen,
maar ook over gezinsherenigingsreizen, overplaatsingsreizen.
Rijksbreed wordt er circa 40.000 keer per jaar gereisd met het vliegtuig.
ANDRÉ NIJDAM: Ons reisbeleid is vastgelegd in onze CAO.
Daarin is opgenomen: als je een bestemming kunt bereizen binnen acht uur,
dat je daarvoor de trein moet kiezen.
PAUL: Het gaat in de eerste plaats om nut en noodzaak, een stukje bewustwording:
moet ik die dienstreis maken? Zijn er alternatieven voorhanden of niet?
Dat zou een videoconferentie kunnen zijn, online, afijn, noem maar op.
ANDRÉ: Op het moment dat de reis toch nodig is, moeten we kijken:
hoe gaan we met die CO2 om, hoe kunnen we die naar beneden brengen?
De uitstoot voor wat betreft internationaal reizen, is ongeveer 90.000 ton CO2 per jaar,
dus dat is aanzienlijk.
Over onze vliegtickets hebben wij afspraken gemaakt met luchtvaartmaatschappijen:
hebben jullie een SAF-programma, Sustainable Aviation Fuel,
en zo ja, kunnen we daar afspraken over maken
dat wij onze reizen kunnen vergroenen?
Biokerosine bestaat onder andere uit gebruikte oliën en vetten
en daarnaast afvalmaterialen uit de landbouw,
die dus niet meer gebruikt kunnen worden door de voedselindustrie.
Dat betekent dat wij onze CO2-uitstoot met 75 procent terug kunnen brengen
als we dus gebruik kunnen maken van zo'n SAF-programma.
MARLIES HULSEBOS: Medewerkers bij het Rijk
kunnen gebruikmaken van de mobiliteitskaart.
Dat is een ov-chipkaart waarmee ze al hun zakelijke reizen kunnen maken.
Dan krijgen ze toegang tot allerlei vormen van vervoer.
Ja, we willen uiteraard het gebruik van alternatieve vervoerswijzen stimuleren.
Zo zie je steeds vaker deelfietsen, deelscooters en deelauto's staan
in stedelijke gebieden en wij hopen in diezelfde lijn
ambtenaren in de toekomst
ook steeds meer van slimme vervoerswijzen te kunnen voorzien.
De app heet Mobiliteitsapp. Daarmee kun je je reis plannen
met combinaties van verschillende vervoersmiddelen,
bijvoorbeeld een treinreis gecombineerd met de tram en een ov-fiets,
en in de app ontvangen ze een persoonlijke rapportage die ze inzicht geeft
in de reishistorie en de CO2-uitstoot.

(Maurice bekijkt z'n CO2-uitstoot.)

RIANNE WEHRMANN: Mensen vinden het fijn om voor een deel
op kantoor te werken en voor een deel thuis.
Je kan ook op allerlei plekken binnen het land werken.
Er zijn vergaderhubs gebouwd en daar kun je werken met je Rijkspas.
Bij onze categorie Vervoer & Verblijf hebben we een raamovereenkomst
voor extern vergaderen via een intermediair
die dan vanaf de boeking tot en met de facturering alles regelt.
Bij die contracten is de Code Verantwoordelijk Marktgedrag belangrijk.
Die richt zich op sociale verantwoordelijkheid en milieubewustzijn.
Je ziet op de site hoe hoog een locatie daarop scoort.
CHRIS VAN DEN HEUVEL: Wij proberen daar echt een steentje aan bij te dragen.
Gasten zijn niet meer op zoek naar de standaardvergaderruimtes.
Dit is veel meer met elkaar in contact komen.
De locatie zelf, dat is ook belangrijk,
dat je goed bereikbaar bent, in de buurt van stations.
Wij willen toch liever dat mensen met de trein komen
of met de fiets of met het openbaar vervoer in plaats van de auto.
Ons voedsel dat we inkopen voor lunches, dat doen we echt duurzaam, biologisch.
Wat we hier aan meubilair hebben staan, is allemaal opnieuw opgeknapt en ingezet.
Personeel, dus dat je mensen kansen geeft op de arbeidsmarkt.
En om dat alles in kaart te brengen,
zijn we bezig om een CO2-meting per onderdeel uit te voeren,
waardoor mensen echt weten van: oké, dit is wat ik bespaar.

(Maurice reist met de trein naar Rotterdam.)

MAURICE: Wees bewust van je reisgedrag.
Ik moet nu naar Parijs toe
en ik heb in m'n app gezien dat ik moet opschieten, dus ik ga snel.

(Het Nederlandse wapenschild met daarnaast: Rijksoverheid. Het beeld wordt blauw met wit. Beeldtekst: Samen werken aan een duurzame en sociale Rijksoverheid. www.denkdoeduurzaam.nl. Het logo van Denk Doe Duurzaam. Meer voor elkaar. Eronder staat: Een productie van de Rijksoverheid.)

DE LEVENDIGE MUZIEK STOPT