Hoe hoog is mijn IOAZ-uitkering?

De hoogte van uw IOAZ-uitkering is afhankelijk van uw inkomen. De IOAZ vult uw inkomen aan tot het bijstandsniveau. U krijgt een IOAZ-uitkering op basis van de Wet Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ).

Onvoldoende inkomen en IOAZ

Als u onvoldoende inkomen uit uw bedrijf heeft, kunt u in aanmerking komen voor een IOAZ-uitkering. U kunt deze uitkering aanvragen bij uw gemeente. De gemeente kijkt of u:

  • inkomsten uit arbeid heeft. Zoals salaris of inkomsten die voortkomen uit salaris (bijvoorbeeld een WW-uitkering of een WAO-uitkering);
  • een partner heeft met inkomsten (arbeidsinkomsten, uitkeringen, pensioen).

Inkomensaanvulling tot bijstandsniveau

De IOAZ vult het totale inkomen van u en uw eventuele partner aan tot het bijstandsniveau. De gemeente bepaalt of u een IOAZ-uitkering krijgt.

Bruto maximum bedragen IOAZ per 1 januari 2024

Situatie totaal
Tabel: bruto maximumbedragen IOAZ inclusief vakantie-uitkering per 1 januari 2024:
Gehuwde en ongehuwde partners, beiden 21 jaar of ouder € 2.017,64
Alleenstaande € 1.591,24
Alleenstaande met 1 of meer meerderjarige medebewoners € 1.008,82

IOAZ, eigen vermogen en pensioentekort

Bij de berekening van uw IOAZ-uitkering telt uw eigen vermogen en pensioenvoorziening voor een deel mee. Een bedrijfspensioen telt volledig mee. Een pensioen dat u zelf heeft geregeld bij een pensioenverzekeraar niet. Een eigen huis valt ook onder eigen vermogen.
In de tabel ziet u welk deel niet meetelt. Uw vermogen of pensioen boven die grensbedragen telt wel mee bij de berekening van uw IOAZ-uitkering.

Soort inkomen in 2024
IOAZ, eigen vermogen en pensioen in 2024
Eigen vermogen is vrijgesteld tot een bedrag van: € 166.431
Uw pensioenvoorziening / bedrijfspensioen is vrijgesteld tot een bedrag van:  € 160.026

Het vrijgestelde bedrag voor uw pensioenvoorziening / bedrijfspensioen geldt alleen als u een pensioentekort heeft. Het geld hoeft niet vast te liggen in een pensioenregeling. Het mag ook op een spaarrekening staan of in het bedrijf zitten.

IOAZ en alimentatie, huur en heffingskortingen

Inkomsten uit alimentatie, onderhuur en verhuur tellen niet mee bij de vaststelling van uw inkomen. Evenmin als heffingskortingen. Een heffingskorting is een korting op de inkomstenbelasting (IB) en premies volksverzekeringen.

Kostendelersnorm in de IOAZ

Ook in de IOAZ geldt een kostendelersnorm. Bent u gehuwd of woont u samen? Dan is de hoogte van uw uitkering door de invoering van de kostendelersnorm niet veranderd. Ook niet als u en uw partner met 1 of meerdere meerderjarigen uw hoofdverblijf in dezelfde woning hebben. U ontvangt per persoon 50% van het minimumloon (samen 100%).

De hoogte van uw uitkering verandert wel als  u een alleenstaande (ouder) bent en met 1 of meer volwassenen uw hoofdverblijf heeft in dezelfde woning. 

De kostendelersnorm geldt niet voor studenten, commerciële relaties of jongeren tot 21 jaar. De gemeente beoordeelt de hoogte van uw uitkering en kan u hierover informeren.