Hoe kan ik mij als zelfstandig ondernemer verzekeren tegen arbeidsongeschiktheid?

Als ondernemer kunt u zelf bepalen hoe u zich verzekert tegen arbeidsongeschiktheid. U kunt zelf geld reserveren, een verzekering afsluiten of deelnemen aan een broodfonds. De keuzetool onderaan deze pagina geeft aan waar u op moet letten bij het kiezen van een verzekering.

Vervangend inkomen zelfstandig ondernemers bij arbeidsongeschiktheid

U kunt als zelfstandig ondernemer voor een vervangend inkomen zorgen door:

  • zelf geld te reserveren;
  • een particuliere arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) af te sluiten;
  • een 'individuele arbeidsongeschiktheidsverzekering tegen collectieve voorwaarden' af te sluiten. Dit is mogelijk via diverse branche- en beroepsorganisaties. Ook belangenverenigingen voor zelfstandigen bieden hun leden deze mogelijkheid;
  • een vrijwillige Ziektewet- of WIA-verzekering bij het UWV af te sluiten. Deze verzekering kunt u afsluiten als u als werknemer of vanuit een uitkering zelfstandig ondernemer wordt;
  • deel te nemen aan een broodfonds, voor de 1e 2 jaar van uw arbeidsongeschiktheid. Een broodfonds bestaat uit ondernemers die elke maand geld opzij zetten. Als een van hen langdurig ziek is, krijgt hij van de anderen in zijn broodfonds elke maand schenkingen om van rond te komen.

De minister van SZW onderzoekt of ouderen in specifieke beroepen zich bijvoorbeeld via het UWV kunnen verzekeren, als dit niet lukt via private verzekeraars.

Vangnetverzekering bij moeilijk verzekerbare risico’s zzp'er

Zzp’ers met een ziekte kunnen soms moeilijk een ziektekostenverzekering afsluiten. Sommige verzekeraars bieden startende zzp’ers dan de eerste 15 maanden een vangnetverzekering. Verzekeraars zijn niet verplicht hen te accepteren.

Is een verzekeraar lid van het Verbond van Verzekeraars? En biedt de verzekeraar een arbeidsongeschiktheidsverzekering aan? Dan is de verzekeraar verplicht zo’n vangnetverzekering aan te bieden. Dat valt onder de bindende zelfregulering van het Verbond.

Keuzetool verzekeren arbeidsongeschiktheid zelfstandige

U overweegt een arbeidsongeschiktheids­verzekering af te sluiten. Vaak zijn er meer mogelijkheden dan u denkt. Deze tool geeft inzicht in de mogelijkheden en helpt u op weg om hierin uw eigen keuze te kunnen maken. Lees eerst   i

Arbeidsongeschiktheidsverzekering
Als zelfstandige bent u niet automatisch verzekerd voor inkomensverlies bij arbeidsongeschiktheid. Dit houdt in dat u zelf voor vervangend inkomen moet zorgen wanneer u arbeidsongeschikt wordt. Dat kan bijvoorbeeld met een arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV). Een uitkering van een AOV is nooit gelijk aan uw huidige inkomen. Het is over het algemeen een uitkering van maximaal tachtig procent van uw inkomen.
Er zijn verschillende manieren om deze AOV in te richten. De hoogte van de verzekeringspremie hangt van veel factoren af, zoals de keuzes en afspraken die u maakt met de verzekeraar. Dit kan bijvoorbeeld gaan over de hoogte van de uitkering of de duur van de uitkering.

Vraag altijd meerdere offertes aan en vraag goed door naar alle mogelijkheden. Een verzekeringsadviseur kan u helpen om de goede keuzes te maken. Bedenk wel dat een verzekeringsadviseur zelf ook geld kost.

Het kan voor u ook interessant zijn om een AOV te combineren met deelname aan een broodfonds. Een broodfonds is ingericht vóór en door ondernemers, waarbij deelnemers maandelijks een bedrag storten op hun broodfondsrekening. Bij langdurige ziekte ontvangt de deelnemer een bepaald bedrag (schenking) uit het broodfonds. Deze schenkingen duren maximaal twee jaar. De uitkering van een AOV begint dan pas als de schenkingen uit het broodfonds stoppen. Deelname aan een broodfonds is niet altijd mogelijk en hangt af van uw beroepsgroep en de gemeente waarin u gevestigd bent.

Mocht u door een ziekteverleden of om andere redenen moeilijk verzekerbaar zijn, dan bestaan er alternatieven. Bij UWV kunt u in bepaalde gevallen een vrijwillige verzekering afsluiten. Deze kunt u alleen afsluiten bij de start van uw onderneming. Verzekeraars bieden ook de mogelijkheid van een alternatieve vangnetverzekering aan. -

Wilt u bij...

1
arbeidsongeschiktheid een uitkering...
inkomen

2
arbeidsongeschiktheid een uitkering...
tijdstip

3
volledige arbeidsongeschiktheid voor huidig werk een uitkering...
leeftijd

Antwoord bij arbeidsongeschiktheid een uitkering: van 80% van huidig inkomen en meteen. Volledige arbeidsongeschiktheid voor huidig werk een uitkering: tot aan AOW-leeftijd.

Zorg dat u voor het aanvragen van een offerte weet hoe hoog uw huidige inkomen is. Als u al meerdere jaren ondernemer bent, vergelijk dan de afgelopen jaren. Als u verwacht dat uw inkomen gaat stijgen, vraag dan of het mogelijk is om in de toekomst de verzekering te verhogen, de premie wordt dan uiteraard ook hoger. Let er goed op dat in de offerte uw werkzaamheden goed omschreven staan en dat is afgesproken dat de uitkering ontstaat als u arbeidsongeschikt bent voor de omschreven werkzaamheden.

U heeft aangegeven dat u bij volledige arbeidsongeschiktheid voor uw huidig werk een arbeidsongeschiktheidsuitkering tot aan AOW leeftijd wilt ontvangen. Dit is helaas niet altijd mogelijk. Vaak niet als u een zwaar of risicovol beroep heeft, waar de kans om arbeidsongeschiktheid te worden in de jaren voor uw AOW hoog is. Informeer via uw verzekeringsadviseur of dit op u van toepassing is.

Vraag altijd meerdere offertes aan en vraag goed door naar alle mogelijkheden. Een verzekeringsadviseur kan u helpen om de goede keuzes te maken. Bedenk wel dat een verzekeringsadviseur zelf ook geld kost.
De hoogte van de premie voor een arbeidsongeschiktheidverzekering hangt af van uw persoonlijke omstandigheden en keuzes die u maakt bij het afsluiten van deze verzekering. Onderstaande premie is slechts een globale indicatie.

Premie indicatie: relatief hoog

Antwoord bij arbeidsongeschiktheid een uitkering: van 80% van huidig inkomen en meteen. Volledige arbeidsongeschiktheid voor huidig werk een uitkering: voor bepaalde periode.

Zorg dat u voor het aanvragen van een offerte weet hoe hoog uw huidige inkomen is. Als u al meerdere jaren ondernemer bent, vergelijk dan de afgelopen jaren. Als u verwacht dat uw inkomen gaat stijgen, vraag dan of het mogelijk is om in de toekomst de verzekering te verhogen, de premie wordt dan uiteraard ook hoger. Vraag door op de ondersteuning die de verzekeraar biedt bij re-integratie naar ander werk.

U heeft aangegeven dat u bij volledige arbeidsongeschiktheid voor uw huidig werk een arbeidsongeschiktheidsuitkering voor een bepaalde periode wilt ontvangen. Houd bij deze keuze rekening dat er voor wat betreft uw inkomen in de periode tussen het einde van de arbeidsongeschiktheiduitkering en het ingaan van een AOW-uitkering, een gat kan ontstaan. Informeer bij uw verzekeringsadviseur wat deze keuze voor uw inkomen in die periode betekent.

Vraag altijd meerdere offertes aan en vraag goed door naar alle mogelijkheden. Een verzekeringsadviseur kan u helpen om de goede keuzes te maken. Bedenk wel dat een verzekeringsadviseur zelf ook geld kost.
De hoogte van de premie voor een arbeidsongeschiktheidverzekering hangt af van uw persoonlijke omstandigheden en keuzes die u maakt bij het afsluiten van deze verzekering. Onderstaande premie is slechts een globale indicatie.

Premie indicatie: relatief gemiddeld

Antwoord bij arbeidsongeschiktheid een uitkering: van 80% van huidig inkomen en na een (langere) periode. Volledige arbeidsongeschiktheid voor huidig werk een uitkering: tot aan AOW-leeftijd.

Zorg dat u voor het aanvragen van een offerte weet hoe hoog uw huidige inkomen is. Als u al meerdere jaren ondernemer bent, vergelijk dan de afgelopen jaren. Als u verwacht dat uw inkomen gaat stijgen, vraag dan of het mogelijk is om in de toekomst de verzekering te verhogen, de premie wordt dan uiteraard ook hoger.

U heeft aangegeven dat u tijdens de eerste periode van arbeidsongeschiktheid geen uitkering van de verzekering wilt. Vraag bij de offerte om verschillende eigenrisicoperioden, ook wel wachttijden genoemd. Bij een eigenrisicoperiode van een half jaar begint de uitkering door de verzekeraar na een half jaar arbeidsongeschiktheid. Een eigenrisicoperiode kan ook een jaar of twee jaar zijn. Hoe langer de eigenrisicoperiode, hoe lager de premie. Bedenk wel of u in de eerste periode van arbeidsongeschiktheid toch voldoende geld ter beschikking hebt voor uw vaste lasten en levensonderhoud.

U heeft aangegeven dat u bij volledige arbeidsongeschiktheid voor uw huidig werk een arbeidsongeschiktheidsuitkering tot aan AOW leeftijd wilt ontvangen. Dit is helaas niet altijd mogelijk. Vaak niet als u een zwaar of risicovol beroep heeft, waar de kans om arbeidsongeschiktheid te worden in de jaren voor uw AOW hoog is. Informeer via uw verzekeringsadviseur of dit op u van toepassing is.

Vraag altijd meerdere offertes aan en vraag goed door naar alle mogelijkheden. Een verzekeringsadviseur kan u helpen om de goede keuzes te maken. Bedenk wel dat een verzekeringsadviseur zelf ook geld kost.
De hoogte van de premie voor een arbeidsongeschiktheidverzekering hangt af van uw persoonlijke omstandigheden en keuzes die u maakt bij het afsluiten van deze verzekering. Onderstaande premie is slechts een globale indicatie.

Premie indicatie: relatief hoog

Antwoord bij arbeidsongeschiktheid een uitkering: van 80% van huidig inkomen en na een (langere) periode. Volledige arbeidsongeschiktheid voor huidig werk een uitkering: voor bepaalde periode.

Zorg dat u voor het aanvragen van een offerte weet hoe hoog uw huidige inkomen is. Als u al meerdere jaren ondernemer bent, vergelijk dan de afgelopen jaren. Als u verwacht dat uw inkomen gaat stijgen, vraag dan of het mogelijk is om in de toekomst de verzekering te verhogen, de premie wordt dan uiteraard ook hoger.

U heeft aangegeven dat u tijdens de eerste periode van arbeidsongeschiktheid geen uitkering van de verzekering wilt. Vraag bij de offerte om verschillende eigen risicoperioden, ook wel wachttijden genoemd. Bij een eigen risicoperiode van een half jaar begint de uitkering door de verzekeraar na een half jaar arbeidsongeschiktheid. Een eigenrisicoperiode kan ook een jaar of twee jaar zijn. Hoe langer de eigenrisicoperiode, hoe lager de premie. Bedenk wel of u in de eerste periode van arbeidsongeschiktheid toch voldoende geld ter beschikking hebt voor uw vaste lasten en levensonderhoud. Vraag door op de ondersteuning die de verzekeraar biedt bij re-integratie naar ander werk.

U heeft aangegeven dat u bij volledige arbeidsongeschiktheid voor uw huidig werk een arbeidsongeschiktheidsuitkering voor een bepaalde periode wilt ontvangen. Houd bij deze keuze rekening dat er voor wat betreft uw inkomen in de periode tussen het einde van de arbeidsongeschiktheiduitkering en het ingaan van een AOW-uitkering, een gat kan ontstaan. Informeer bij uw verzekeringsadviseur wat deze keuze voor uw inkomen in die periode betekent.

Vraag altijd meerdere offertes aan en vraag goed door naar alle mogelijkheden. Een verzekeringsadviseur kan u helpen om de goede keuzes te maken. Bedenk wel dat een verzekeringsadviseur zelf ook geld kost.
De hoogte van de premie voor een arbeidsongeschiktheidverzekering hangt af van uw persoonlijke omstandigheden en keuzes die u maakt bij het afsluiten van deze verzekering. Onderstaande premie is slechts een globale indicatie.

Premie indicatie: relatief laag

Antwoord bij arbeidsongeschiktheid een uitkering: lager dan 80% van huidig inkomen en meteen. Volledige arbeidsongeschiktheid voor huidig werk een uitkering: voor bepaalde periode.

Bereken wat u minimaal nodig heeft als u arbeidsongeschikt bent. Bedenk ook dat u eventuele andere inkomstenbronnen, bijvoorbeeld inkomen van een partner, mogelijk moet missen. Let er goed op dat in de offerte uw werkzaamheden goed omschreven staan en dat is afgesproken dat de uitkering ontstaat als u arbeidsongeschikt bent voor de omschreven werkzaamheden.

U heeft aangegeven dat u bij volledige arbeidsongeschiktheid voor uw huidig werk een arbeidsongeschiktheidsuitkering tot aan AOW leeftijd wilt ontvangen. Dit is helaas niet altijd mogelijk. Vaak niet als u een zwaar of risicovol beroep heeft, waar de kans om arbeidsongeschiktheid te worden in de jaren voor uw AOW hoog is. Informeer via uw verzekeringsadviseur of dit op u van toepassing is.

Vraag altijd meerdere offertes aan en vraag goed door naar alle mogelijkheden. Een verzekeringsadviseur kan u helpen om de goede keuzes te maken. Bedenk wel dat een verzekeringsadviseur zelf ook geld kost.
De hoogte van de premie voor een arbeidsongeschiktheidverzekering hangt af van uw persoonlijke omstandigheden en keuzes die u maakt bij het afsluiten van deze verzekering. Onderstaande premie is slechts een globale indicatie.

Premie indicatie: relatief hoog

Antwoord bij arbeidsongeschiktheid een uitkering: lager dan 80% van huidig inkomen en meteen. Volledige arbeidsongeschiktheid voor huidig werk een uitkering: voor bepaalde periode.

Bereken wat u minimaal nodig heeft als u arbeidsongeschikt bent. Bedenk ook dat u eventuele andere inkomstenbronnen, bijvoorbeeld inkomen van een partner, mogelijk moet missen. Vraag door op de ondersteuning die de verzekeraar biedt bij re-integratie naar ander werk.

U heeft aangegeven dat u bij volledige arbeidsongeschiktheid voor uw huidig werk een arbeidsongeschiktheidsuitkering voor een bepaalde periode wilt ontvangen. Houd bij deze keuze rekening dat er voor wat betreft uw inkomen in de periode tussen het einde van de arbeidsongeschiktheiduitkering en het ingaan van een AOW-uitkering, een gat kan ontstaan. Informeer bij uw verzekeringsadviseur wat deze keuze voor uw inkomen in die periode betekent.

Vraag altijd meerdere offertes aan en vraag goed door naar alle mogelijkheden. Een verzekeringsadviseur kan u helpen om de goede keuzes te maken. Bedenk wel dat een verzekeringsadviseur zelf ook geld kost.
De hoogte van de premie voor een arbeidsongeschiktheidverzekering hangt af van uw persoonlijke omstandigheden en keuzes die u maakt bij het afsluiten van deze verzekering. Onderstaande premie is slechts een globale indicatie.

Premie indicatie: relatief laag

Antwoord bij arbeidsongeschiktheid een uitkering: lager dan 80% van huidig inkomen en na een (langere) periode. Volledige arbeidsongeschiktheid voor huidig werk een uitkering: tot aan AOW-leeftijd.

Bereken wat u minimaal nodig heeft als u arbeidsongeschikt bent. Bedenk ook dat u eventuele andere inkomstenbronnen, bijvoorbeeld inkomen van een partner, mogelijk moet missen. U heeft aangegeven dat u tijdens de eerste periode van arbeidsongeschiktheid geen uitkering van de verzekering wilt. Vraag bij de offerte om verschillende eigen risicoperioden, ook wel wachttijden genoemd. Bij een eigen risicoperiode van een half jaar begint de uitkering door de verzekeraar na een half jaar arbeidsongeschiktheid. Een eigenrisicoperiode kan ook een jaar of twee jaar zijn. Hoe langer de eigenrisicoperiode, hoe lager de premie. Bedenk wel of u in de eerste periode van de arbeidsongeschiktheid toch voldoende geld ter beschikking heeft voor uw vaste lasten en levensonderhoud.

U heeft aangegeven dat u bij volledige arbeidsongeschiktheid voor uw huidig werk een arbeidsongeschiktheidsuitkering tot aan AOW leeftijd wilt ontvangen. Dit is helaas niet altijd mogelijk. Vaak niet als u een zwaar of risicovol beroep heeft, waar de kans om arbeidsongeschiktheid te worden in de jaren voor uw AOW hoog is. Informeer via uw verzekeringsadviseur of dit op u van toepassing is.

Vraag altijd meerdere offertes aan en vraag goed door naar alle mogelijkheden. Een verzekeringsadviseur kan u helpen om de goede keuzes te maken. Bedenk wel dat een verzekeringsadviseur zelf ook geld kost.
De hoogte van de premie voor een arbeidsongeschiktheidverzekering hangt af van uw persoonlijke omstandigheden en keuzes die u maakt bij het afsluiten van deze verzekering. Onderstaande premie is slechts een globale indicatie.

Premie indicatie: relatief gemiddeld

Antwoord bij arbeidsongeschiktheid een uitkering: lager dan 80% van huidig inkomen en na een (langere) periode. Volledige arbeidsongeschiktheid voor huidig werk een uitkering: voor bepaalde periode.

Bereken wat u minimaal nodig heeft als u arbeidsongeschikt bent. Bedenk ook dat u eventuele andere inkomstenbronnen, bijvoorbeeld inkomen van een partner mogelijk moet missen. U heeft aangegeven dat u tijdens de eerste periode van arbeidsongeschiktheid geen uitkering van de verzekering wilt. Vraag bij de offerte om verschillende eigenrisicoperioden, ook wel wachttijden genoemd. Bij een eigenrisicoperiode van een half jaar begint de uitkering door de verzekeraar na een half jaar arbeidsongeschiktheid. Een eigenrisicoperiode kan ook een jaar of twee jaar zijn. Hoe langer de eigenrisicoperiode, hoe lager de premie. Bedenk wel of u in de eerste periode van arbeidsongeschiktheid toch voldoende geld ter beschikking heeft voor uw vaste lasten en levensonderhoud. Vraag door op de ondersteuning die de verzekeraar biedt bij re-integratie naar ander werk.

U heeft aangegeven dat u bij volledige arbeidsongeschiktheid voor uw huidig werk een arbeidsongeschiktheidsuitkering voor een bepaalde periode wilt ontvangen. Houd bij deze keuze rekening dat er voor wat betreft uw inkomen in de periode tussen het einde van de arbeidsongeschiktheiduitkering en het ingaan van een AOW-uitkering, een gat kan ontstaan. Informeer bij uw verzekeringsadviseur wat deze keuze voor uw inkomen in die periode betekent.

Vraag altijd meerdere offertes aan en vraag goed door naar alle mogelijkheden. Een verzekeringsadviseur kan u helpen om de goede keuzes te maken. Bedenk wel dat een verzekeringsadviseur zelf ook geld kost.
De hoogte van de premie voor een arbeidsongeschiktheidverzekering hangt af van uw persoonlijke omstandigheden en keuzes die u maakt bij het afsluiten van deze verzekering. Onderstaande premie is slechts een globale indicatie.

Premie indicatie: relatief laag
zzp-beroepen

Gesprekken met verzekeraars over arbeidsongeschiktheidsverzekeringen voor zelfstandigen

Samen met verzekeraars wil het kabinet inzetten op verhogen van de verzekeringsgraad door de bewuste keuze van de zelfstandige te vergroten.