Wanneer geldt de Arbeidstijdenwet niet (of gedeeltelijk) voor mij?

Voor sommige werknemers of beroepen is de Arbeidstijdenwet niet of alleen gedeeltelijk van toepassing. Dit geldt bijvoorbeeld voor beroepssporters en medisch specialisten.

Uitzonderingen Arbeidstijdenwet

De regels voor werktijden, pauzes en rusttijden in de Arbeidstijdenwet gelden niet of maar gedeeltelijk voor:

  • werknemers die 3 keer het minimumloon of meer verdienen. Behalve als het gaat om gevaarlijk werk, nachtdienst of werk door niet-leidinggevenden in de mijnbouw;
  • vrijwilligers;
  • beroepssporters;
  • wetenschappelijk onderzoekers;
  • gezinshuisouders;
  • podiumkunstenaars;
  • medisch en tandheelkundig specialisten, verpleeghuisartsen, huisartsen en sociaal geneeskundigen;
  • begeleiders van school- en vakantiekampen;
  • militair personeel bij inzet en bij oefeningen.

Arbeidstijdenwet en politie

In een bepaalde situatie geldt deze wet niet voor de politie. Dit als de politie in een bepaalde situatie de openbare orde niet kan handhaven.

De Arbeidstijdenwet geldt ook niet als de wet de inlichtingen- en veiligheidsdiensten verhindert om de openbare orde te handhaven.

Arbeidstijdenwet en werken op zondag

De regels in de Arbeidstijdenwet voor zondagsarbeid gelden niet voor mensen die een geestelijk ambt binnen de kerk hebben.