Waar moet ik rekening mee houden als ik stop als zzp’er?

De overheid gaat ervan uit dat u zelf maatregelen neemt als u stopt met uw bedrijf. U moet rekening houden met de gevolgen hiervan, zoals uw pensioen en belastingzaken. U kunt mogelijk gebruik maken van financiële steun als u stopt.

Uw pensioen bij stoppen zzp

Iedereen die in de 50 jaar voor zijn pensionering in Nederland heeft gewoond of gewerkt, heeft recht op een basispensioen. Deze uitkering (Algemene Ouderdomswet of AOW) geldt ook voor zzp’ers. Voor ondernemers bestaan verschillende mogelijkheden om hun pensioen aan te vullen.

Stakingsaftrek bij beëindiging bedrijf

Wie stopt met zijn bedrijf, hoeft minder belasting te betalen over de winst die hij hierdoor eventueel maakt (stakingswinst). Dit heet de stakingsaftrek. De aftrek is maximaal € 3.630 op de stakingswinst.

De stakingsaftrek voorkomt dat zelfstandigen hun bedrijf noodgedwongen aanhouden. Bijvoorbeeld omdat stoppen een onbetaalbare belastingafdracht betekent.

Uitkering bij beëindiging bedrijf

Zelfstandigen die met hun bedrijf moeten stoppen, kunnen voor financiële ondersteuning gebruikmaken van bijstand voor zelfstandigen. Zij kunnen dan tijdens de beëindiging van hun bedrijf in hun levensonderhoud blijven voorzien. De uitkering vult hun inkomen aan tot bijstandsniveau.

Inkomenssteun voor oudere zelfstandigen

Als u uw bedrijf moet beëindigen en u bent 55 jaar of ouder, dan kunt u een beroep doen op de IOAZ. Dit is de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen.