Mag de gemeente een hulpmiddel uit de Wmo weigeren als ik een hoog inkomen heb?

De gemeente mag geen inkomensgrens stellen voor hulp uit de Wmo (offcieel Wmo 2015). Wel kunnen gemeenten een eigen bijdrage vragen voor voorzieningen en hulpmiddelen uit de Wmo.

Geen algemene inkomensgrens

Gemeenten mogen geen algemene inkomensgrens stellen voor de Wmo. Wijst uw gemeente uw aanvraag voor ondersteuning om die redenen af? Dan kunt u daar tegen bij de gemeente bezwaar maken.

Bezwaar maken tegen afwijzing

U kunt binnen 6 weken bezwaar maken tegen een afwijzing voor ondersteuning vanuit de Wmo. U doet dit bij de gemeente.

Eigen bijdrage Wmo-voorziening

Uw gemeente bepaalt of u voor een voorziening een inkomens- en vermogensafhankelijke eigen bijdrage moet betalen. In de Wmo staat dat het CAK de eigen bijdrage voor maatwerkvoorzieningen vaststelt en ook int. 

Kosten lager dan maximale eigen bijdrage

Het kan gebeuren dat de voorziening of hulpmiddel minder kost dan uw maximale eigen bijdrage. In dat geval betaalt u alleen de kostprijs van de voorziening of het hulpmiddel.