Beslisnota bij Kamerbrief publicatie Zorginstituut over kandidaten pakketsluis 1e helft 2023

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Kamerbrief publicatie Zorginstituut over kandidaten pakketsluis 1e helft 2023 (PDF | 2 pagina's | 795 kB)