Documenten - Zorgverzekering

824 documenten over Zorgverzekering

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Vul hier een begin- en einddatum in op de volgende manier: DD-MM-JJJJ

U kunt hier een specifiek type document kiezen, zoals brochures of jaarverslagen.

Abonneren op documenten over dit onderwerp

Kamerbrief over plan van aanpak 'Zorgevaluatie en gepast gebruik'

Minister Bruins (Medische Zorg en Sport) informeert de Kamer over het plan van aanpak voor de eerste fase van het nieuwe ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 13-02-2019

Kamerbrief met reactie bericht van 'Nijmeegse huisarts Hanneke: zorg te duur voor minima, levensgevaarlijk'

Minister Bruins reageert op het bericht 'Nijmeegse huisarts Hanneke: zorg te duur voor minima, levensgevaarlijk'.

Kamerstuk: Kamerbrief | 11-02-2019

Beantwoording Kamervragen over de behandeling met gesuperviseerde oefentherapie bij COPD/emfyseempatiënten

Minister Bruins (Medische Zorg en Sport) beantwoordt de vragen van het Kamerlid Van Gerven (SP) over de behandeling met ...

Kamerstuk: Kamervragen | 06-02-2019

Kamerbrief met reactie op het rapport ‘Uitkomsten en borging van het Praktijkteam Zvw-pgb’

Minister De Jonge (VWS) reageert op het rapport ‘Uitkomsten en borging van het Praktijkteam Zvw-pgb’.

Kamerstuk: Kamerbrief | 04-02-2019

Aanbieding nota's over wetswijzigingen controle verzekeringsplicht

Minister Bruins (Medische Zorg en Sport) stuurt de Tweede Kamer de nota naar aanleiding van het verslag en een nota van wijziging ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 01-02-2019

Nota van wijziging over wetswijzigingen controle verzekeringsplicht

Nota van wijziging over het wetsvoorstel tot wijziging van de Zorgverzekeringswet, de Wet langdurige zorg en enige andere wetten ...

Kamerstuk: Nota van wijziging | 01-02-2019

Kamerbrief over intrekking wetsvoorstel elektronische zorgpolis

Minister Bruins (Medische Zorg en Sport) trekt het wetsvoorstel tot wijziging van de Zorgverzekeringswet in verband met de ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 01-02-2019

Nota naar aanleiding van het verslag over wetswijzigingen controle verzekeringsplicht

Minister Bruins (Medische Zorg en Sport) reageert op vragen en opmerkingen over het wetsvoorstel tot wijziging van de ...

Kamerstuk: Nota n.a.v. het verslag | 01-02-2019

Verzoek toezending vertrouwelijk advies

Brief aan minister Bruins (Medische Zorg en Sport) met het verzoek om toezending van het vertrouwelijk advies.

Brief | 21-01-2019

Aanbiedingsbrief bij brief aan NZa in reactie op verzoek aan initiatiefnemers van het wetsvoorstel verbod op winstuitkering door zorgverzekeraars om advies Raad van State

Aanbiedingsbrief van minister Bruins (Medische Zorg en Sport) bij brief aan Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) in reactie op ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 21-01-2019