Tips waarmee u goed verzekerd bent voor zorgkosten

Hier volgen 7 tips over uw zorgverzekering. Ze kunnen u onder andere helpen de kosten voor zorg onder controle te houden. Bijvoorbeeld door uw eigen risico gespreid te betalen.

Bespaar op uw eigen risico

Heeft u medische zorg nodig? Als het niet levensbedreigend is, bel dan altijd eerst de huisarts. In het weekend of buiten kantooruren belt u eerst naar de huisartsenpost.

Zorg van een huisarts valt namelijk niet onder het verplicht eigen risico. De spoedeisende hulp wel. Bovendien betaalt u de kosten van zorg bij spoedeisende hulp helemaal zelf wanneer u zonder noodzaak of verwijzing langskomt.

Let op: als de huisarts u doorverwijst voor verder onderzoek (bijvoorbeeld bloed prikken), betaalt u wel eigen risico. Voor kinderen onder 18 jaar geldt geen verplicht eigen risico.

Gespreid betalen eigen risico

In 2021 is het eigen risico € 385. Dit is voor veel mensen die zorgkosten maken een groot bedrag om in één keer te betalen. Bij veel zorgverzekeraars kunt u het verplicht eigen risico in termijnen betalen. Vraag hiernaar bij uw zorgverzekeraar.

Zorgtoeslag vanaf 18 jaar

Vanaf 18 jaar kunt u recht op zorgtoeslag hebben. Zorgtoeslag is een tegemoetkoming in de kosten voor de zorgverzekering. Het inkomen van uw ouders maakt hierbij niet uit. De zorgtoeslag hangt alleen af van uw eigen inkomen. Hoe lager het inkomen, hoe hoger de zorgtoeslag.

Waarom zorgtoeslag voor jongeren?

Tot 18 jaar is de zorgverzekering gratis. Er hoeft geen premie en geen eigen risico te worden betaald. Vanaf het 18e jaar moet dat wel. De zorgtoeslag helpt bij een laag inkomen om de premie en het eigen risico te betalen.

Zorgtoeslag aanvragen

Zorgtoeslag vraagt u aan bij Dienst Toeslagen. Lees meer over de aanvraag en hoogte van zorgtoeslag.

Controleer uw zorgrekening

Heeft u zorg van een hulpverlener ontvangen? Dan wilt u natuurlijk nagaan of de rekeningen van uw zorgverleners kloppen. Uw controle helpt mee om onnodige kosten te voorkomen. Ook kunt u zo nagaan of het klopt  dat u verplicht eigen risico moet betalen.

Mijn zorgverzekering

Via de digitale ‘mijn omgeving’ van uw zorgverzekeraar, krijgt u inzicht in uw zorggebruik. U kunt zo eenvoudig controleren of alle gedeclareerde zorg ook echt aan u is geleverd. Neem contact op met uw zorgverzekeraar als de rekening niet klopt. Uw zorgverzekeraar onderneemt dan actie en informeert u over de afloop.

Controleer of u de zorg vergoed krijgt

Wilt u weten bij welke zorgverlener u voor een bepaalde aandoening terecht kunt? Kijk dan op de website van uw zorgverzekeraar. Of neem contact op met uw zorgverzekeraar. Uw zorgverzekeraar kan u vertellen:

  • of de zorgverlener een contract heeft met uw zorgverzekeraar. Zo weet u vooraf al of de zorg volledig wordt vergoed;
  • of er wachtlijsten zijn;
  • waar u het snelste geholpen wordt.

Lees de voorwaarden van uw zorgverzekering

Lees de polisvoorwaarden van uw nieuwe zorgverzekering goed door. De afspraken tussen zorgverzekeraars en zorgaanbieders kunnen elk jaar veranderen. Misschien heeft u voorkeur voor een bepaalde zorgverlener waarmee uw zorgverzekeraar geen contract (meer) heeft. Voorkom verrassingen achteraf. Kies de polis en de verzekeraar die bij u passen.

Niet alleen de prijs van uw zorgverzekering telt. Serviceverlening, duidelijke declaratieoverzichten of wachtlijstbemiddeling bijvoorbeeld zijn ook belangrijk.

Uw zorgverzekering op tijd opzeggen

Let op: wilt u overstappen, dan moet u uw oude zorgverzekering vóór 1 januari opzeggen. U moet dan vóór 1 februari uw nieuwe zorgverzekering afsluiten. Dan bent u met terugwerkende kracht vanaf 1 januari verzekerd.

Een andere verzekering of verzekeraar kiezen

Wilt u verder kijken dan alleen de nieuwe polis en het nieuwe premie-aanbod van uw huidige verzekeraar? Volg dan het stappenplan overstappen naar een andere zorgverzekeraar.