Waar kan ik een detentieverklaring aanvragen?

Een detentieverklaring vraagt u schriftelijk aan bij de afdeling D&R (Detentie en Reïntegratie) van de penitentiaire inrichting. In een detentieverklaring staat de begindatum van detentie en de (voorlopige) einddatum. Alleen de gedetineerde zelf kan een detentieverklaring aanvragen.

Wie kan de detentieverklaring aanvragen?

Bij de meeste gevangenissen of justitiële inrichtingen kan alleen de gedetineerde zelf een detentieverklaring aanvragen. Soms moet een advocaat of een (zorg)instelling dat (schriftelijk) doen. Kijk op de website van de gevangenis of justitiële inrichting wie de detentieverklaring moet aanvragen. 

Detentieverklaring bij opschorten basisverzekering in gevangenis

Bent u gedetineerd in een gevangenis of justitiële inrichting? Dan moet u uw basisverzekering voor ziektekosten stopzetten. U moet zelf aan uw zorgverzekeraar doorgeven van wanneer tot wanneer u in detentie zit. Uw verzekeraar heeft dan wel een kopie van uw detentieverklaring of ontslagbewijs nodig.

Ontslagbewijs gevangenis in het buitenland

Zat u in een gevangenis in het buitenland?  Dan moet u een ontslagbewijs uit die gevangenis hebben. Kreeg u dit niet mee uit de gevangenis? Dan kunt u een verklaring van detentie in het buitenland opvragen bij Bureau Buitenland van Reclassering Nederland. Om deze verklaring te krijgen moet u dan wel tijdens uw buitenlandse detentie bekend zijn bij het Bureau Buitenland. 

Detentieverklaring opvragen als gevangenis is gesloten

Is de gevangenis waar u verbleef gesloten? Vraag dan uw detentieverklaring op bij de Divisie Individuele Zaken. Stuur daarvoor een e-mail naar dizcontactcenter@dji.minjus.nl  Stuur een kopie van uw legitimatie mee en geef aan om welke periode en inrichting het gaat.

Lees hier hoe u een veilige kopie van uw identiteitsbewijs (ID-bewijs) maakt.