Wat gebeurt er met mijn zorgverzekering als ik in de gevangenis zit?

Uw zorgverzekering wordt tijdelijk stopgezet. Ook als u een voorlopige gevangenisstraf heeft. Tijdens uw gevangenschap bent u verzekerd voor zorg via een collectieve verzekering van de Rijksoverheid.

Stuur een detentieverklaring op

U moet een detentieverklaring opsturen naar uw zorgverzekeraar. Uw verzekering wordt dan opgeschort. U kunt uw casemanager vragen om u hierbij te helpen.

Geen premie en geen zorgtoeslag tijdens detentie

Uw zorgverzekering blijft tijdens uw detentie bestaan, maar u kunt er geen gebruik van maken. Daarom betaalt u geen premie en krijgt u tijdens deze periode geen zorgtoeslag. Zet uw zorgtoeslag stop. Zo voorkomt u dat u dit later terug moet betalen.

Aanvullende zorgverzekering tijdens detentie

Voor een eventuele aanvullende zorgverzekering moet u wel premie blijven betalen tijdens uw detentie. U kunt uw zorgverzekeraar vragen om de aanvullende zorgverzekering tegelijk met de basisverzekering op te schorten. Uw zorgverzekeraar hoeft daar niet mee akkoord te gaan.

Vergoeding medische zorg tijdens detentie

Heeft u medische zorg nodig tijdens uw verblijf in een justitiële inrichting, dan betaalt het ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV) dit uit een collectieve verzekering.

Ziektekosten tijdens verlof detentie

Maakt u ziektekosten tijdens uw verlof? Dan vallen die onder de ziektekostenregeling van JenV. Het moet dan wel gaan om noodzakelijke medische kosten. De medische dienst van de justitiële inrichting bepaalt of dit het geval is.

Declaraties behandelingen buiten de gevangenis

Heeft u buiten een justitiële inrichting een behandeling gehad die in aanmerking komt voor vergoeding door JenV? Dan kan de behandelaar de rekening naar de justitiële inrichting sturen.

Zorgverzekering na detentie

Zodra uw detentie is afgelopen, moet u dit melden bij uw zorgverzekeraar. De verzekering wordt dan weer actief. U moet dan ook weer premie betalen voor uw zorgverzekering. Als u na uw detentie gebruik wilt maken van de zorgtoeslag, moet u die (opnieuw) aanvragen.