Heb ik recht op een uitkering als ik naar een gevangenis ga?

U heeft geen recht op een uitkering wanneer u in een gevangenis, een huis van bewaring, een penitentiaire inrichting of een tbs-kliniek zit.

Uitkeringen die stoppen in gevangenis

De volgende uitkeringen stoppen als u in de gevangenis zit na uiterlijk 1 maand:

De WW en de bijstandsuitkeringen stoppen direct.

Uitkering bij verblijf in en buiten strafinrichting

Verblijft u voor een gedeelte van uw straf buiten de strafinrichting? Dan kunt u wel recht hebben op een uitkering. Bijvoorbeeld:  

  • als u deelneemt aan een programma dat gericht is op resocialisatie;
  • als u in een tbs-kliniek verblijft en proefverlof heeft; 
  • als u veelpleger bent en onder een speciale strafrechtelijke maatregel valt: plaatsing in een inrichting voor stelselmatige daders (ISD); 
  • als u in een particulier opvanghuis verblijft, zoals het Leger des Heils.

Alsnog stopzetten uitkering

Mogelijk hoort u in een gevangenis of strafinrichting. Maar weigert u daar naartoe te gaan. In dat geval kan het UWV in opdracht van het ministerie van Veiligheid en Justitie de uitkering stopzetten. Dat gebeurt bijvoorbeeld als u ontsnapt of niet terugkeert van verlof.

Recht op uitkering gezin gedetineerde

Hebben uw gezinsleden niet genoeg inkomsten omdat u naar de gevangenis moet, dan kunnen zij een bijstandsuitkering aanvragen. Uw gezinsleden gaan hiervoor naar de gemeentelijke sociale dienst.