Uitstelbrief antwoorden op Kamervragen over vasthouden water in natuurgebieden tegen overstromingen

Minister Schouten (LNV) meldt dat de antwoorden op vragen over het vasthouden van water in natuurgebieden om overstromingen te helpen voorkomen later komen dan gebruikelijk.