Aanbiedingsbrief bij verslag vergadering FATF 19-21 oktober 2022

Minister Kaag (Financiën) biedt de Tweede Kamer het verslag aan van de plenaire vergadering van de Financial Action Task Force (FATF). De vergadering vond plaats van 19-21 oktober 2022. Het doel van de FATF is het voorkomen en bestrijden van witwassen, en het voorkomen en bestrijden van de financiering van terrorisme en massavernietigingswapens. De FATF wil zo de integriteit van het internationale financiële stelsel waarborgen.

Aanbiedingsbrief bij verslag vergadering FATF 19-21 oktober 2022 (PDF | 2 pagina's | 99 kB)