Onzichtbare slachtoffers van mensenhandel in 2022

Rapport van het Centrum tegen Kinderhandel en Mensenhandel (CKM). Het rapport richt zich op het aantal
slachtoffers van mensenhandel dat in 2022 in beeld kwam via de online hulpverleningstool Chat met Fier. Het doet aanbevelingen voor de aanpak van mensenhandel.