Herbenoeming voorzitter Adviesraad Migratie

De ministerraad heeft op voorstel van staatssecretaris Van der Burg van Justitie en Veiligheid ingestemd met de herbenoeming van Monique Kremer als voorzitter van de Adviesraad Migratie.

Monique Kremer is sinds 2020 voorzitter van de Adviesraad Migratie. De herbenoeming gaat in per 1 maart 2024 voor een periode van vier jaar.

De Adviesraad Migratie bestaat uit een voorzitter en tien leden. Zij zijn allen geselecteerd op basis van hun deskundigheid op een bepaald terrein dat te maken heeft met migratie en integratie.