Benoeming bij Raad van State

Mevrouw mr. R. Uylenburg wordt voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. De ministerraad heeft daarmee ingestemd op voorstel van minister Weerwind voor Rechtsbescherming in overeenstemming met minister Bruins Slot van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Mevrouw mr. Uylenburg volgt de heer mr. B.J. van Ettekoven op. De benoeming gaat in op 1 januari 2024.

Rosa Uylenburg (60 jaar) is sinds 2012 staatsraad in de Afdeling bestuursrechtspraak. Sinds 2017 is zij voorzitter van de Omgevingskamer van de Afdeling bestuursrechtspraak. Voordat Rosa Uylenburg staatsraad werd, was zij hoogleraar milieurecht, in het bijzonder natuurbeschermingsrecht, aan de Universiteit van Amsterdam.