Benoeming president rechtbank Amsterdam

De ministerraad heeft op voordracht van minister Weerwind voor Rechtsbescherming ingestemd met de benoeming van de heer mr. J.H.J. van Meegen tot president van de rechtbank Amsterdam. Hij volgt mevrouw mr. C.M. Wiertz-van Wezenbeek op. De benoeming gaat in op 1 oktober 2023.

De heer mr. Van Meegen is sinds 2018 president van de rechtbank Overijssel. Van 2015 tot 2018 was hij rechterlijk bestuurslid bij dezelfde rechtbank. Daarvoor was hij onder andere voorzitter van de afdeling privaatrecht bij de rechtbank Amsterdam, senior raadsheer handelsrecht bij het gerechtshof ’s Gravenhage en teamleider bestuurs- en familierecht bij de rechtbank Utrecht.