Benoeming raadsheer in de Hoge Raad

De ministerraad heeft ingestemd met de benoeming van mevrouw mr. dr. F.G.F. (Faustina) Peters tot raadsheer in de Hoge Raad. De benoeming gaat in per 1 maart 2024.

De raadsheer wordt benoemd op voordracht van de Tweede Kamer en zal zitting nemen in de belastingkamer van de Hoge Raad. Mr. Peters is op dit moment senior raadsheer in het Gerechtshof Den Haag.