5e tranche Woningbouwimpuls: 19.635 woningen erbij

Vandaag is bekendgemaakt welke gemeenten aanspraak maken op een bijdrage uit de 5e tranche Woningbouwimpuls (Wbi). Met deze ronde is € 117,6 miljoen, inclusief btw, beschikbaar gesteld voor het versneld realiseren van meer betaalbare woningen. Het bedrag wordt verdeeld over 28 aanvragen, die met elkaar goed zijn voor de bouw van 19.635 nieuwe woningen. Daarvan valt 68% in de categorie betaalbaar.

Van 15 februari tot en met 31 maart 2023 konden gemeenten bij het Wbi-loket een aanvraag doen voor een financiële bijdrage voor het versneld bouwen van meer betaalbare woningen. Tijdens deze 5e tranche Wbi zijn in totaal 42 aanvragen ingediend. Na sluiting van het loket eind maart, volgde het beoordelingsproces en de besluitvorming. Uiteindelijk zijn 28 aanvragen, verdeeld over 26 gemeenten, goedgekeurd. Zij ontvangen samen een bijdrage van € 117,6 miljoen. 

Toename aanmeldingen kleinere gemeenten

De eerste 4 rondes van de Wbi leverden al 164.732 nieuwe woningen door het hele land op. Daar komen nu 19.635 nieuwe woningen bij, onder andere in een aantal kleinere gemeenten. Door wijzigingen in de voorwaarden zijn de mogelijkheden voor kleinere gemeenten sinds de 4e tranche vergroot. Zo konden gemeenten met minder dan 50.000 inwoners een project indienen met minimaal 200 woningen. Ook mochten gemeenten aanvragen bundelen voor verschillende projecten. Aanpassingen die direct resultaat opleverden gezien de aanmelding van aanzienlijk meer kleinere gemeentes en gemeentes in landelijke gebieden. Zo kregen onder meer Berkelland, Súdwest-Fryslân en een gebundelde aanvraag voor drie gemeenten van Stadsregio Parkstad Limburg een bijdrage: 

Wethouder Van Gijssel van de gemeente Berkelland over het positieve nieuws: “Wat een topresultaat! Dit is natuurlijk een mijlpaal voor Berkelland, maar tegelijk voor de hele Achterhoek. We zetten echt stappen om de Rijksgelden voortaan beter beschikbaar te maken voor onze mooie regio.”

Tim Weijers, wethouder in Kerkrade zegt over de toekenning: “Deze Rijksbijdrage is een erkenning voor de lokale woonopgaven in gemeenten als Beekdaelen, Brunssum en Kerkrade in de regio Parkstad Limburg, Hier werken we in regionaal verband slagvaardig samen aan het verbeteren van de woningmarkt.”
 
Ook wethouder Michel Rietman reageert verheugd namens de gemeente Súdwest-Fryslân: “We zijn enorm blij met de toekenning van de woningbouwimpuls voor Súdwest-Fryslân. En ik ben ook erg content over het meedenken van minister Hugo de Jonge met ons als plattelandsgemeente. Door meerdere projecten te bundelen, komen wij ook met kleinere projecten in aanmerking voor deze impuls. Dat gaat ons echt helpen om te bouwen voor de juiste doelgroep.”

NHG-grens losgelaten

Voor de 5e tranche is nog een andere belangrijke wijziging doorgevoerd: de Nationale Hypotheek Garantie-grens (NHG-grens) is losgelaten als definitie voor betaalbare koopwoningen. Dit betekent dat de grens van betaalbare koopwoningen ineen Wbi-aanvraag niet langer de NHG-grens volgt. In plaats daarvan is de grens nu blijvend vastgesteld op € 355.000. Dit heeft als doel om meer betaalbare koopwoningen te realiseren voor starters en middeninkomens.

Bouwprojecten door laten gaan

Met de Wbi kunnen gemeenten aan de slag om sneller meer woningen én meer betaalbare woningen te bouwen. Zo maken starters en mensen met een middeninkomen meer kans op een betaalbare woning. Ook projecten die door hoge investeringen voor bijvoorbeeld het aanleggen van nieuwe infrastructuur of een kwalitatief goede openbare ruimte kampen met een publiek tekort, kunnen een bijdrage krijgen. Door een deel van dat tekort te financieren wordt vertraging voorkomen en kan een betaalbaar programma gerealiseerd worden.