Reacties ministers Sociale Zaken op nieuwste ramingen

Het Centraal Planbureau (CPB) heeft vanochtend de ramingen voor 2024 gepubliceerd over onder meer de koopkrachtontwikkeling en armoede, in het zogeheten Centraal Economisch Plan. 

Het kabinet heeft met de Tweede Kamer afgesproken te zoeken naar gerichte maatregelen voor volgend jaar, waarmee huishoudens worden ondersteund die kwetsbaar zijn voor hoge prijsstijgingen. Deze mogelijkheden worden nu verkend. Bij de voorjaarsnota, uiterlijk 1 juni, komt er meer duidelijkheid over de ondersteuning en koopkrachtmaatregelen. In augustus volgt het definitieve besluit.

Minister Karien van Gennip van Sociale Zaken en Werkgelegenheid: “Het CPB verwacht dat de meeste huishoudens volgend jaar meer te besteden hebben. Dat is nu misschien nog lastig voorstelbaar met de dure boodschappen, maar het komt onder meer doordat de lonen stijgen. Het is goed dat veel werkgevers gehoor geven aan de oproep om de lonen te verhogen. Tegelijk lijken mensen met lage inkomens en uitkeringen erop achteruit te gaan volgend jaar, als we niks doen. Ik maak me zorgen om deze ongelijkheid. We kunnen nog niet vooruitlopen op de besluitvorming, maar we werken er hard aan om te zorgen dat mensen de wind in de rug voelen.”

Minister Carola Schouten voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen: “Ik vind de toename van de armoede die het CPB voorspelt zeer zorgelijk. Armoede is meer dan een gebrek aan geld. Het zorgt ervoor dat je nooit zorgeloos bent. Dat iedere rekening die op de deurmat valt en de wekelijkse boodschappen voor de kinderen stress en onzekerheid geven. Het kabinet heeft dit jaar veel maatregelen getroffen om huishoudens te ondersteunen en die hebben aantoonbaar effect gehad. Want de gestegen prijzen hakken er echt in, zeker bij mensen die toch al moeite hebben om de eindjes aan elkaar te knopen. Daarom kijken we als kabinet nu naar mogelijkheden om gerichte maatregelen te nemen, waarbij de inzet blijft om het aantal mensen dat in armoede leeft te verminderen.”