Beoordelingskader Impactvolle zorgtransformaties en inzet transformatiemiddelen

Het beoordelen van de transformatieplannen gebeurt aan de hand van het beoordelingskader Impactvolle transformaties. Hierin zijn de criteria en voorwaarden voor impactvolle transformaties zoals beschreven in het Integraal Zorgakkoord (IZA), nader uitgewerkt en aangevuld.

Beoordelingskader Impactvolle zorgtransformaties en inzet transformatiemiddelen (PDF | 10 pagina's | 153 kB)