Beslisnota bij Kamerbrief reactie op motie en actieplan pakketbezorging

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Kamerbrief reactie op motie en actieplan pakketbezorging (PDF | 2 pagina’s |141 kB)