XIII Economische Zaken en Klimaat - Rijksjaarverslag 2022

Verantwoording van de uitgaven in 2022 die vallen onder hoofdstuk XIII van de Rijksbegroting.

XIII Economische Zaken en Klimaat - Rijksjaarverslag 2022