Bewindspersonen

Op 7 juli 2023 heeft minister-president Rutte aan de Koning het ontslag aangeboden van alle ministers en staatssecretarissen.