Beslisnota's bij Kamerbrief met reactie kabinet op onderzoek hardvochtige effecten overheidshandelen

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota's bij Kamerbrief met reactie kabinet op onderzoek hardvochtige effecten overheidshandelen (PDF | 11 pagina's | 6,5 MB)