Beslisnota bij Kamerbrief over portefeuillewijziging staatssecretaris Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK)

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Kamerbrief over portefeuillewijziging staatssecretaris Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK)