Regering

Deze hoofdrubriek bevat 5 rubrieken:

Ministerraad

De ministerraad vergadert wekelijks op vrijdag. Voorlopig geeft de minister-president na afloop van de ministerraad geen persconferenties. Dit in verband met de demissionaire status van het huidige kabinet. Zodra een nieuw kabinet is aangetreden, wordt na de ministerraad weer een personferentie gehouden.

Ministerraad 19 mei 2017

De Rijksoverheid. Voor Nederland