Regering

Deze hoofdrubriek bevat 5 rubrieken:

Ministerraad

De ministerraad vergadert wekelijks op vrijdag. Na afloop vindt een persconferentie plaats. De video toont de inleidende verklaring van de minister-president. Voor de hele persconferentie en tekstverslagen, ga naar Bijeenkomsten.

Ministerraad 8 juli 2016

We hebben bij het begin van de ministerraad stilgestaan bij de twee jonge militairen - sergeant der 1e klasse Henry Hoving en korporaal Kevin Roggeveld - die eergisteren om het leven zijn gekomen, terwijl zij zich in Mali inzetten voor onze vrede en veiligheid. Ons medeleven gaat uit naar de families van de slachtoffers. We denken aan hen en we leven intens met hen mee. En daarnaast wil ik namens het kabinet respect uitspreken voor de collega's van de omgekomen militairen, die daar onder vaak heel moeilijke omstandigheden werken aan het versterken van de veiligheid van ons allen.

Als ik terugkijk na deze laatste ministerraad voor het zomerreces, dan moet je vaststellen dat het een bewogen jaar was, dat vooral werd gekenmerkt door een instabiele internationale omgeving. We hebben er allemaal talloze voorbeelden van gezien, maar het uitte zich in ieder geval ook door een reeks aan gruwelijke jihadistische aanslagen, op allerlei plekken in de wereld en in Europa, en het uitte zich in de vluchtelingenstroom die uit de conflictgebieden rond Europa naar Europa op gang is gekomen. We hebben tijdens het voorzitterschap van de Europese Unie met onze partners heel hard gewerkt om daar praktische en werkbare oplossingen voor mogelijk te maken. Er is gewerkt aan oplossingen om bijvoorbeeld de strijd tegen terreur beter te kunnen voeren. Denk aan het compromis dat is gevonden rond de passagiersgegevens. We hebben natuurlijk gewerkt aan een oplossing rond de migratieproblematiek. We hebben gezien, aan het begin van dit politieke jaar, de massale hoeveelheid mensen die op een bootje de oversteek waagden tussen Turkije en Griekenland, heel veel mensen verdronken. Je ziet nu dat dat veel minder is geworden. Er zijn afspraken gemaakt over gezamenlijke Europese grensbewaking, het beheersbaar maken en controleren van de migratiestromen in Europa. Er is geïnvesteerd in betere opvang ter plekke, in de regio, van mensen die daar nu worden opgevangen en we hebben met de provincies en de gemeenten afspraken gemaakt over hoe je mensen kan opvangen, maar hoe ze daarna moeten integreren in de Nederlandse samenleving onder het motto 'blijven is meedoen'. Het is gelukt om die opvang, soms in hele grote getalen, met alle moeite van dien, in goede banen te leiden en we staan nu aan het begin van dat integratieproces. Daar werken we hard aan.

Binnen het kabinet hebben we het afgelopen jaar als team ook heel hard gewerkt aan werken aan verdere economische groei, groei van de werkgelegenheid, aan een goede uitvoering van de veranderingen die we hebben ingezet met dit kabinet. Tegelijk houden we de economische onzekerheden, die vaak juist weer worden veroorzaakt door de internationale instabiele omgeving, scherp in de gaten. We hebben moeilijke maatregelen moeten nemen, maar we hebben telkens oog gehad voor wat die in de uitvoering zouden betekenen, voor onbedoelde en soms ongewenste gevolgen. Zeker waar het gaat om de meest kwetsbaren in Nederland. We zien nu dat de werkgelegenheid weer groeit. Dat is uiteindelijk voor mensen het allerbelangrijkste: dat je de zekerheid hebt van een vast inkomen en een goeie baan. Je ziet dat Nederland de weg omhoog echt heeft inslagen, dat het de goeie kant op gaat met Nederland, maar nog niet met iedereen in Nederland.

Ook vandaag zag je op onze gewone agenda terug dat we volop doorgaan met het werken daaraan. We hebben vandaag in de Ministerraad de voorstellen rond aanpassing van het minimumloon en het minimumjeugdloon behandeld. Daarmee krijgen jongeren een fatsoenlijk salaris, zodat ze in hun levensonderhoud kunnen voorzien en daarmee een eerlijke kans in de samenleving krijgen. Dat stond ook centraal in een verandering van de Wet Inburgering die vandaag behandeld is, waar de participatieverklaring - waarmee nieuwe inwoners van Nederland zich verdiepen in de waarden van Nederland en daarvoor tekenen - een onderdeel is, een verplicht onderdeel, van de integratie die zo belangrijk is. Kortom: ook in de laatste Ministerraad voor het zomerreces steken we de handen uit de mouwen. En ik wil iedereen van u een hele fijne zomer en een hele prettige vakantie toewensen.

Nieuws

De Rijksoverheid. Voor Nederland