Regering

Deze hoofdrubriek bevat 5 rubrieken:

Ministerraad

De ministerraad vergadert wekelijks op vrijdag. Na afloop vindt een persconferentie plaats. De video toont de inleidende verklaring van de minister-president. Voor de hele persconferentie en tekstverslagen, ga naar Bijeenkomsten.

Ministerraad 23 september 2016

Inleidend statement minister-president Rutte:
Goedemiddag. We waren gisteren nog redelijk op tijd klaar en dat was ook een beetje de afsluiting van de week, nou dit is natuurlijk de afsluiting van de week, maar gisteren de week van Prinsjesdag, van de Algemene Politieke Beschouwingen. Ik blijf dat ieder jaar weer een hoogtepunt vinden in onze parlementaire democratie. Met de rijtoer, de duizenden mensen die daarbij op de been komen, de Verenigde Vergadering, het koffertje. Maar natuurlijk ook de Troonrede, de Miljoenennota en het debat vervolgens bij de Algemene Beschouwingen de afgelopen paar dagen. En ik denk dat als je kijkt naar de onderwerpen die de afgelopen dagen voorbij kwamen, dat het ook de onderwerpen zijn waar mensen zich op dit moment zorgen over maken, waar ze mee bezig zijn. De gezondheidszorg, de koopkracht, maar ook: 'blijft Nederland Nederland?' Als je er van een afstand naar kijkt, dan zie je eigenlijk dat het streven naar zekerheid, het brengen van zekerheid in tijden van onzekerheid, dat dat een overkoepelend thema was de afgelopen dagen. Materieel maar zeker ook immaterieel. Wat mij betreft is zekerheid een kernpunt van ons beleid.

Dan, op basis van de adviezen van een reeks deskundigen en betrokkenen heeft het kabinet besloten dat de gaswinning uit het Groningenveld de komende vijf jaar wordt beperkt tot 24 miljard kubieke meter per jaar. Dat is een halvering als je het vergelijkt met het niveau in 2012, zelfs meer dan een halvering. Leidend bij dit besluit was de veiligheid van de mensen in Groningen, de inwoners. Het is een nieuwe stap van het kabinet om verder te werken aan de veiligheid, maar ook het vertrouwen van de Groningers.     

Dan ga ik zelf aanstaande maandag met staatssecretaris Van Dam, ik vertrek zondagavond, maar goed, ik kom dan maandag lokale tijd aan, met staatssecretaris Martijn van Dam en vertegenwoordigers van 65 Nederlandse bedrijven voor een handelsmissie naar Zuid-Korea. Daar zullen ook veel politieke gesprekken plaatsvinden. Het is alweer de twaalfde keer dat ik deze kabinetsperiode zelf op handelsmissie ga. In totaal heeft dit kabinet nu negentig van deze missies ondernomen. Dat tekent al hoe belangrijk wij dit vinden om werkgelegenheid naar Nederland te halen en ervoor te zorgen dat Nederlandse bedrijven in het buitenland goed zaken kunnen doen. Voor Nederland is dat echt cruciaal, wij zijn een handelsland bij uitstek. Wij verdienen dertig procent van onze welvaart, van ons  inkomen, dat verdienen we buiten onze landsgrenzen en dat leidt dan in Nederland tot meer dan twee miljoen, intussen al weer 2,1 miljoen banen, hier in Nederland, als gevolg van al die activiteiten in het buitenland. Dat is van het totaal aantal banen ongeveer 1/5e, dus dat gaat echt ergens over. Dat betekent dus dat meer export direct leidt tot meer groei en ook leidt tot meer banen. Als je dan nu ziet in Frankrijk, de inzakkende groei, de extra problemen met de begroting in België, dan zie je hoe belangrijk het is dat wij hier in dit land de financiën op orde hebben gebracht, maar ook de economie weer aan het draaien hebben gekregen. Wij gaan hiervoor onze uiterste best doen, Martijn van Dam en ik,  om in Zuid-Korea weer veel interesse te wekken voor de Nederlandse belangen, zowel in de land- en tuinbouwsector, maar ook waar het betreft de hele technologische sector en alles wat te maken heeft met de creatieve industrie. Dat zullen drie speerpunten zijn in dit bezoek.

De Rijksoverheid. Voor Nederland