Benoeming directeur-generaal Politie en Veiligheidsregio’s bij het ministerie van Justitie en Veiligheid

Drs. M. (Monique) Vogelzang wordt directeur-generaal Politie en Veiligheidsregio’s bij het ministerie van Justitie en Veiligheid. De ministerraad heeft ingestemd met het voorstel van minister Knops van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De benoeming gaat in op 1 april 2020.

Monique Vogelzang is sinds 2015 inspecteur-generaal van het Onderwijs bij de Inspectie van het Onderwijs bij het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Daarvoor was zij hoofdinspecteur voortgezet onderwijs, beroepsonderwijs, volwassenen educatie en hoger onderwijs bij dezelfde inspectie. Eerder bekleedde zij diverse managementfuncties bij het ministerie van OCW, onder andere directeur Kunsten en tevens plv. directeur-generaal Cultuur en Media.

Monique Vogelzang studeerde Kunst- en Cultuurwetenschappen aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en voltooide een lerarenopleiding.

De benoeming is tot stand gekomen via de procedure voor de topmanagementgroep van de Algemene Bestuursdienst.