Benoemingen minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking en staatssecretarissen van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en van Infrastructuur en Waterstaat

Koning Willem-Alexander heeft op 14 juli 2021, op voordracht van minister-president Rutte, met ingang van de datum van de beëdiging op 10 augustus 2021 benoemd: drs. Th.J.A.M. de Bruijn tot minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, drs. A.D. Wiersma tot staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en drs. S.P.R.A. van Weyenberg tot staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat. Dit heeft het Kabinet van de Koning medegedeeld.

Aanleiding voor de nieuwe benoemingen is de aard en de omvang van de gecombineerde portefeuilles van de minister van Buitenlandse Zaken, mevrouw S.A.M. Kaag, en de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, drs. W. Koolmees, en het vertrek per 19 juli 2021 van drs. S. van Veldhoven-van der Meer als staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat.

De beëdigingen van de nieuwe bewindspersonen zijn, met het oog op de zomerperiode en het starten van de ministerraad op vrijdag 13 augustus, op 10 augustus 2021 ten overstaan van de Koning op Paleis Huis ten Bosch.