Benoeming directeur-generaal Langdurige Zorg bij VWS

Mr. C.A. (Carsten) Herstel wordt directeur-generaal Langdurige Zorg bij het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. De ministerraad heeft ingestemd met het voorstel van minister De Jonge van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De benoeming gaat in op 1 februari 2024.

Carsten Herstel is sinds juni 2019 directeur-generaal Sociale Zekerheid en Integratie bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Daarvoor was hij directeur Sanctietoepassing en Jeugd, tevens plaatsvervangend (en deels ook waarnemend) directeur-generaal Politie, Straffen en Beschermen bij het ministerie van Justitie en Veiligheid. Eerder vervulde hij onder meer diverse functies bij de Dienst Justitiële Inrichtingen, waaronder algemeen directeur van het Nederlands Instituut voor Forensische Psychiatrie en Psychologie. Carsten Herstel studeerde Nederlands Recht aan de Rijksuniversiteit Groningen.

Deze benoeming is tot stand gekomen via de procedure voor de topmanagementgroep van de Algemene Bestuursdienst.