Mr. J.P.H. Donner

Jan Pieter Hendrik (Piet Hein) Donner werd geboren in Amsterdam op 20 oktober 1948.  

Na het behalen van zijn diploma Gymnasium-B aan de Europese School in Luxemburg studeerde hij van 1968 tot 1974 Nederlands recht aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Daarna volgde hij een postacademische studie aan de University of Michigan (VS).

Piet Hein Donner begon zijn loopbaan in 1976 bij het directoraat-generaal Buitenlandse Economische Betrekkingen van het ministerie van Economische Zaken. Hierna werkt hij tot 1990 als raadadviseur bij de stafafdeling Wetgeving publiek recht van het ministerie van Justitie. In die periode is hij van 1982 tot 1984 vanuit het ministerie van Justitie gedetacheerd bij de parlementaire enquêtecommissie RSV.

In 1990 wordt Donner benoemd tot lid, en in 1993 tot voorzitter, van de WRR (Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid). Van eind 1997 tot 2002 is hij lid van de Raad van State.

Piet Hein Donner is van 22 juli 2002 tot 21 september 2006 minister van Justitie in het eerste, tweede en derde kabinet-Balkenende. Van 30 november 2006 tot 22 februari 2007 is hij lid van de Tweede Kamer voor het CDA. In het vierde kabinet-Balkenende is hij van 22 februari 2007 tot 14 oktober 2010 minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Vervolgens is hij tot 16 december 2011 minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties in het kabinet Rutte-Verhagen.

Na zijn ministerschap wordt Donner benoemd tot vicepresident van de Raad van State, een functie die hij bekleedt van 1 februari 2012 tot 1 november 2018.

Piet Hein Donner heeft een groot aantal politieke en bestuurlijke nevenfuncties vervuld. Zo was hij informateur van het eerste en tweede kabinet-Balkenende. Ook was hij onder meer voorzitter van het Centre for European Security Studies in Groningen, van het Christelijk Sociaal Congres en van de commissie WAO-problematiek (2000-2002).

Recent was Donner voorzitter van de Adviescommissie uitvoering toeslagen (juni 2019 tot maart 2020), voorzitter van de Commissie onderzoek stelsel schadevergoeding voor slachtoffers van strafbare feiten (juni 2020 tot maart 2021), covoorzitter van de Vlaams-Nederlandse bestuurlijke werkgroep grensregio's (juli 2020 tot mei 2021) en adviseur collegevorming van de gemeente Den Haag (mei 2022 tot september 2022).

Tegenwoordig is Piet Hein Donner nog president van de Oorlogsgravenstichting, voorzitter van de raad van toezicht van de Protestantse Theologische Universiteit, bestuursvoorzitter van de Carnegie Stichting Vredespaleis en bestuursvoorzitter van de Academie voor Internationaal Recht in Den Haag.

De heer mr. J.P.H. Donner is op 21 december 2018 benoemd tot minister van Staat.

Vergroot afbeelding Piet Hein Donner.
Beeld: ©Hollandse Hoogte / Peter Hilz
Piet Hein Donner.