Ministers van Staat

Minister van Staat is een eretitel die, in uitzonderlijke gevallen, wordt toegekend aan politici of staatslieden die geen publieke functie meer vervullen. Ministers van Staat kunnen door de Koning worden geraadpleegd, bijvoorbeeld bij gecompliceerde staatsrechtelijke kwesties. De ministerraad draagt een Minister van Staat voor. De Koning benoemt hem of haar.